Vóór het ontwerpen kan beginnen, is het vaak wenselijk of zelfs noodzakelijk om eerst de mogelijkheden en de context van een project te onderzoeken. Een haalbaarheidsstudie brengt klaarheid in de mogelijke opties.

Het potentieel van een perceel, lege site of inbreidingsproject, de functionaliteit, inplanting en omgeving van een school of openbaar gebouw of de invulling van een kantooromgeving worden zo op een gefundeerde manier in kaart gebracht.

Bekijk hier een voorbeeld