Cohousing Kortrijk

Co-housing; een vernieuwende woonvorm met respect voor privacy van het individu, maar waar collectiviteit en gemeenschap een belangrijke meerwaarde vormen.

Categorie woonontwikkeling
Beschrijving nieuwbouw cohousing project met 20 woonentiteiten
Locatie Kop van Prado, Kortrijk
Bouwheer particulier
Architectuurwedstrijd laureaat
Ontwerp 2017
Uitvoering 2019
E-peil BEN

De site is gelegen vlakbij het centrum van Kortrijk, langs de spoorweg, grenzend aan het huisvestingsproject ‘ Prado’. De ligging past volledig in het verhaal van gemeenschappelijk duurzaam wonen. Dicht bij alle voorzieningen, vlakbij het openbaar vervoer en gekaderd binnen een pilootproject eco-wonen. 

De ‘Kop van Prado’ is vandaag een ongedefinieerde plek maar met veel potentieel. Het visueel afwerken van de bestaande bebouwing is hier een must. Het concentreren van de nieuwbouw langs de rand creëert een nieuw gezicht voor de buurt en vrijwaart op deze wijze maximaal de centraal gelegen open ruimte.

De mix van woonentiteiten schakelen als een puzzel in elkaar. Door het stapelen van woningen behoudt iedere woning zijn eigen identiteit, eigen voordeur, private buitenruimte en rechtstreekse toegang naar de gemeenschappelijke binnentuin. Alle woningen zijn zuid georiënteerd en genieten van maximaal zicht naar de groene binnentuin. Een intelligente manier van stapelen biedt ook flexibiliteit binnen de woningen bijv. toevoegen of afstoten van een slaapkamer. Zo anticiperen we op de levensloop binnen gezinnen.

Het gemeenschapshuis en de bijhorende collectieve voorzieningen vormen de motor binnen een co-housingproject. Hier kan men elkaar spontaan ontmoeten en actief participeren in de gemeenschap. Er werd voor gekozen het gemeenschapshuis onder de woonentiteiten te schuiven als transparante sokkel ter hoogte van de kop. Op deze manier vormt het een buffer tussen het drukke rondpunt en het rustige binnengebied, biedt mogelijkheid tot interactie en fungeert als toegangspoort voor het project.