De Duinpieper

Brede school te Westende past zich dankzij een speelse vormgeving perfect in zijn omgeving in.

Categorie school , publiek
Beschrijving wedstrijdontwerp nieuwbouw lagere school met bibliotheektrefpunt en ontmoetingsruimte
Locatie Henri Jasparlaan, Westende
Bouwheer Gemeente Middelkerke
Architectuurwedstrijd 2e laureaat
Ontwerp 2016 - 2017

De projectsite is gelegen in de dorpskern van Westende en vormt er een opmerkelijk kruispunt dankzij het driehoekige speelplein dat vlak voor de school gelegen is. Het speelplein vormt, net als de school, een plek van ontmoeting en recreatie. Onze ambitie in de wedstrijd was om de school een heel open karakter en een duidelijke gerichtheid naar het plein te geven.

In eerste instantie werd gevraagd om de bestaande school te behouden, omwille van zijn erfgoedwaarde. De huidige gebouwen bleken echter sterk verouderd te zijn en in vrij slechte staat. Aangezien functionaliteit als één van de belangrijkste pijlers naar voor geschoven werd, leek een volledige nieuwbouw de beste en meest kostenefficiënte manier voor het beoogde programma. Om toch een knipoog te geven naar het erfgoedverleden voorzien we historische bouwmethodes en accenten in de nieuwbouw, zoals het gebruik van muurvlechtingen, lisenen en geprofileerde omlijstingen in baksteen. 

Het nieuwe schoolgebouw wordt zo ingeplant dat er een goede balans ontstaat tussen open ruimte en bebouwing. De randen van de site worden opgezocht, eveneens met het oog op de verschillende functies die toegankelijk dienen te zijn voor derden. Het nieuwe volume omarmt als het ware de nieuwe speelplaats, waardoor deze een meer geborgen karakter krijgt. Dankzij het opmerkelijke hoogteverschil aanwezig op de site, was het mogelijk om de speelplaats op subtiele wijze op te splitsen in twee delen die visueel en fysiek toch in contact staan met elkaar.

Omwille van de belangrijke rol van het speelplein in het schoolgebeuren, voorzien we een duidelijke connectie tussen plein en speelplaats. Ter hoogte van de inkom nemen we een grote hap uit het volume waardoor een grote overdekte zone gecreëerd wordt. Op deze manier loopt het speelplein als het ware over in de speelplaats. Bovendien wordt zo de inkomzone geaccentueerd  en is deze zeer leesbaar voor bezoekers.

We streven in de architectuur naar een herkenbare vorm voor het kind. Daarom werd gekozen voor een speelse repetitie van het zadeldak. Precies zoals een kind een dak zou tekenen. We kiezen er ook bewust voor om het dakenspel leesbaar te maken in de klassen, waardoor open speelse ruimtes bekomen worden die eveneens plaats bieden voor mezzanines, waar de nokhoogtes dat toelaten.