pilootproject CLT

Het pilootproject werd gebruikt als laboratorium om alle parameters binnen het onderzoek naar duurzaam en energiezuinig bouwen in kaart te brengen voor dit bouwsysteem (CLT).

Categorie wonen
Beschrijving nieuwbouw eengezinswoning in houtmassiefbouw
Locatie Moorslede
Bouwheer Groep Terryn
Ontwerp 2014
Uitvoering 02/2015 - 08/2015
i.s.m. Zeb – Zero Energy Building Group Universiteit Gent

Ontwikkelen van een vrijstaande woning in een massieve houtconstructie met een dragende structuur bestaande uit CLT elementen. Het ontwerp vertrekt vanuit specifieke elementen eigen aan het perceel. Kwaliteiten zoals landschappelijk zicht op het noorden, specifieke oriëntatie en het restdeel van het perceel ten zuiden leiden ertoe dat een langwerpig concept wordt uitgewerkt waarbij het gebouw tegen de noordelijke zijde van het perceel wordt ingeplant. 

Op die manier ontstaat een maximaal inzetbare tuin. Het principe van het plan vertrekt vanuit een functionele as die vanaf de weg de toegang omvat waarop de garage/berging wordt geënt. De as vertaalt zich in de woning in een functionele deel op het noorden en het leefgedeelte op het zuiden en de tuin. De tweeledigheid in plan omvat  enerzijds circulatie, technische ruimtes en sanitairen op het noorden, en anderzijds alle leeffuncties gekoppeld aan de tuin. De specifieke kwaliteiten van CLT worden uitgepuurd in het interieur door de draagstructuur op verschillende plaatsen zichtbaar te laten.  Een zeer compact volume, ontdaan van alle franjes, uitgewerkt met actieve en passieve energietools maken van deze woning een aangename nulenergiewoning.