Gaffelhoek

De ontwikkeling wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan woonvormen, ééngezinswoningen, stapelwoningen en meergezinswoningen samen gebracht op één site. Waar woonerven en groene aders het karakter van de nieuwe wijk kenmerken. 

Categorie woonontwikkeling
Beschrijving inrichtingsplan en bouwen van 60-tal sociale woningen
Locatie Brugsesteenweg, Oudenburg
Bouwheer Woonwel cvba
Architectuurwedstrijd laureaat
Ontwerp 2018
Uitvoering 2020

Na een studie van de bestaande landschappelijke context werd een gepast masterplan uitgewerkt. Enerzijds worden de bestaande grachtenstructuren versterkt, anderzijds worden unieke plekken met een eigen identiteit gecreëerd door een systeem van woonerven, verschillende typologieën allen met een eigen relatie tot het groene landschap.

Een fijnmazig netwerk van fiets- en wandelpaden verbinden de woonerven. Eén centrale weg geeft toegang tot drie parkeerhavens waar de wagens geclusterd geparkeerd staan. Drie woontypologieën (meergezinswoningen, rijwoningen en koppelwoningen) zorgen voor een gevarieerd woonaanbod binnen de nieuwe ontwikkeling.