woning C

Het ontwerp van de woning werd op niveau van energiehuishouding geoptimaleerd conform de principes opgedaan in samenwerking met de ZEBuilding+ groep van UGent. Hierbij werd een kostenoptimaal energiepeil behaald.

Categorie wonen
Beschrijving nieuwbouw eengezinswoning in houtmassiefbouw (CLT)
Locatie Londerzeel
Bouwheer particulier
Ontwerp 2015
Uitvoering 2015 - 2016

Ontwikkeling van een 3-gevel woning in het energiezuinig houtmassief bouwconcept CLT. Specifieke locatie gebonden parameters waar rekening mee gehouden werd in het ontwerp zijn o.m. dat de stedenbouwkundige voorschriften een bouwlijn bepalen die op de rooilijn ligt en dat het perceel met zijn achterste perceelsgrens op het noorden geöriënteerd is. Het ontwerp houdt ook rekening met de specifieke wens van de opdrachtgever tot het verkrijgen van privacy t.o.v. de straatzijde

Op niveau van de woning voorziet het ontwerp in een structurele, maar ook energetische scheiding tussen dag- en nachtruimtes. Dit betekent dat leefruimtes en slaapkamers licht en lucht nemen op de tuinzijde. Hierbij wordt een extra ruimtelijke ervaring gegeven door het dak van leefruimte hoger op te tillen.  De functies die minder licht nodig hebben zoals bergingen, badkamer, e.d. worden op de straatgevel geënt.  In het ontwerp wordt ook van in de basis rekening gehouden met de inplanting van technische units (warmtepomp, ventilatieunit, enz.) en het tracé van hun leidingen.

De gevel worden opgevat als speelse gegeven van open en gesloten geveldelen. 2 materialen bepalen de toon: aluminium en vezelcement leien.