Milho Oostende

Het is het samengaan van oud en nieuw die de kwaliteiten en het beeld van het militair hospitaal bepaalt.

Categorie woonontwikkeling
Beschrijving reconversie militair hospitaal tot stadsvernieuwingsproject
Locatie Oostende
Bouwheer Milho nv
Architectuurwedstrijd laureaat
Ontwerp 2005
Uitvoering opgeleverd in 2012
bouwkost renovatie ca. €9 100 250 – nieuwbouw ca. €14 763 755
i.s.m. Beel & Achtergael architecten (nieuwbouw meergezinswoningen)

Reconversie van een oud militair hospitaal tot een nieuw, levendig stadsdeel met een 220-tal wooneenheden (lofts, appartementen en woningen).

In een eerste fase werden de paviljoenen en de commanderie grondig gerenoveerd tot woningen. De moderne woningen voor jonge gezinnen zijn in alle aspecten verbonden de historische architectuur van het hospitaal. De tweede fase voorzag in de bouw van een reeks nieuwe volumes die net als de gerenoveerde gebouwen bestemd zijn voor wonen. Naar materialiteit wordt hier dezelfde lijn grotendeels verdergezet maar in vormgeving onderscheiden ze zich van de eerste fase. 

INPLANTING
Omdat we het karakteristieke beeld van het militair hospitaal wensten te behouden, werd de nieuwbouw in hoofdzaak geconcentreerd in de randzones. Beide worden in een nevenschikkende relatie geplaatst en als duidelijk te onderscheiden entiteiten zichtbaar.

ENCLAVE
De site is ommuurd, besloten en introvert. Ze heeft een eigen logica, een sterke interne samenhang en een beperkte toegankelijkheid. Het is een enclave, een autonoom fragment. Het ontwerp versterkt en verdiept deze waarneming en maakt van het militair hospitaal een enclave aan de duinen. 

RECONVERSIE BESTAANDE GEBOUWEN
Het bestaande plan wordt sterk bepaald door een strakke interne logica en heeft een uitgesproken militaire layout. Een aantal gaanderijen vormde vroeger de verbinding tussen de verschillende paviljoenen van het hospitaal. Één segment werd behouden en maakt vandaag deel uit van het openbaar domein. Met een witte binnenafwerking en claustra metselwerk wordt, op een intieme wijze, licht gebracht in de duistere ziekenhuisgangen

Van de voormalige ziekenhuiszalen werden enkel de monumentale gevels behouden. Door te werken met sous-terrains werd de mogelijkheid gecreëerd om twee volwaardige bouwlagen en een dakverdieping te ontwikkelen binnen het bestaande gabarit. Elk paviljoen omvat vijf of zes woonentiteiten met een private buitenruimte.

Op de site staan ook nog een kapel en een officierswoning die zijn omgevormd tot een polyvalent inzetbare ruimte en een meergezinswoning. De nieuwe functie van de kapel wordt in de verf gezet door het kunstwerk dat Nick Ervinck voor het bestaande ornament aan de inkom plaatste en waarin een nieuwe trap werd verwerkt.