Ons Huis

Het voormalige WZC Sint-Clara wordt omgevormd tot een nieuwe thuis voor Ons Huis, een welzijnsvereniging voor mensen met een beperking.
De ambitie is een BEN-gebouw te creëren in een historisch kader met respect voor het bouwkundig erfgoed.

Categorie publiek , zorg
Beschrijving omvorming WZC Sint-Clara tot een nieuwe thuis voor Ons Huis
Locatie St. Clarastraat, Brugge
Bouwheer Vereniging Ons Huis + Mintus
Architectuurwedstrijd laureaat
Ontwerp 2018
Uitvoering 2020 - 2021

Door de opbouw van het voormalige rust- en verzorgingstehuis leent de structuur van het gebouw zich optimaal voor de omvorming naar een nieuwe zorginstelling. Wel dient het volledige interieur aangepakt te worden en omgevormd naar de huidige noden en normen en is er ook de grote wens om meer huiselijkheid te creëren. Het voormalige WZC zal na de renovatie over 36 studiokamers beschikken en vier logeerkamers.

Naast de woonfuncties die zich voornamelijk in de twee zijvleugels van het hoofdgebouw bevinden komt ter hoogte van het voorgebouw in de Sint-Clarastraat een nieuw dagcentrum met negen atelierruimtes die toegankelijk is via de bestaande hoofdingang in de Sint-Clarastraat. In het aanpalend kleinschaligere gebouw worden de administratieve functies ondergebracht en de huidige kapel doet ook na de renovatie opnieuw dienst als polyvalente ruimte.

De administratieve dienst is rechtstreeks toegankelijk via de straat Maagdendal. In functie van de praktische werking van deze dienst wordt aan het binnenplein aan Maagdendal een nieuwe duidelijke toegankelijke inkomhal opgetrokken. Deze krijgt vorm als een lichte en luchtige uitbouw als ‘foyer’. Deze twee toegangen staan in verbinding met elkaar door middel van de centrale gang, een centrale ader door het gebouw die alle verschillende functies verbindt met elkaar maar eveneens ook soms als buffer of ontmoetingsplek zijn dienst vindt.

Het is de ambitie van de bouwheer om met de renovatie maximaal in te zetten op duurzaamheid en door middel van een doordachte renovatie een BEN-gebouw te bekomen. Zo is er maximaal ingezet op duurzame technieken. De gevelschil wordt aangepakt door middel van het aanbrengen van een nieuwe isolatieschil met pleisterafwerking en nieuw buitenschrijnwerk wordt voorzien van zonnewering waar nodig.

De site is gelegen in de binnenrand van de Brugse binnenstad en bevindt zich in het bouwvolume gelegen tussen de Sint-Clarastraat, Maagdendal, Hoedenmakerstraat en de Schrijversstraat.

Door zijn centrale ligging is de site dan ook een belangrijke waarde in het Brugse landschap. Alle ingrepen worden bij gevolg zeer doordacht toegepast met als doel om het karakter van het gebouw te behouden en waar mogelijk te versterken. Maximale beleving van de site met respect voor het bouwkundig erfgoed is dan ook het belangrijkste uitgangspunt. De ligging in het stadscentrum is zeker ook een troef voor het dagbestedingscentrum die zo vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Ook de ruime groene tuin is zeker een meerwaarde voor de beleving van elke bewoner en bezoeker.