De Ark

Brede school in de ruime context van zijn betekenis.

Categorie school , publiek
Beschrijving uitbreiding voor Vrije Basisschool met klaslokalen, refter, sporthal, overdekte speelplaats en buitenruimte
Locatie St. Elooiswinkelsestraat, Oekene
Bouwheer DBFM Scholen Van Morgen nv
Architectuurwedstrijd laureaat
Ontwerp 2011
Uitvoering 2015 - 2016
bouwkost ca. €5 042 504

De tweeledigheid van de gevraagde functies, vraagt een grondige herziening van de bestaande organisatie van de schoolsite. Enerzijds moet de school inspelen op een snel groeiend leerlingenaantal. Anderzijds fungeert de school als belangrijke ontmoetingsplaats in Oekene. Het was voor ons dan ook evident de opdracht niet te beperken tot het ontwerp van de nieuwbouw, maar een langetermijnvisie te maken waarnaar de school kan groeien. Er werd een totaalplan gemaakt over de volledige site incl. de blauwe zone.

Het nieuwe volume wordt geplaatst in verbinding met de bestaande vleugel van het kloostergebouw. Een transparant geheel die als binnenspeelplaats fungeert, vormt de fysieke link tussen beide.

De administratie wordt aan de hoofdinkom voorzien. Op deze manier heeft men een overzicht over het volledige schoolgebeuren. De aaneenschakeling van klassen omarmen als het ware de binnenspeelplaats. Iedere klas heeft een eigen tuintje in aansluiting met de speelplaats of op het groendak. Als antwoord op de beperkte grondoppervlakte worden alle klassen voorzien van een mezzanine.

De sporthal wordt geplaatst op de rand van het terrein. De accommodatie bij de sporthal wordt voorzien in direct contact met de sportvelden.

Architecten Groep III - De Ark
“De ontwerpen waren van hoogstaande kwaliteit, aangepast aan de ontwikkelingen van het onderwijs. De opvolging van de opdracht verliep volgens een afgesproken timing en planning.”
15/06/2016 - De Ark - Kristiaan Pouseele - Voorzitter Scholengroep Arkorum vzw

INTERIEUR
De organisatie van nieuwbouw en bestaande klaslokalen rond het forum geeft de school een open en dynamische sfeer. Het forum wordt multifunctioneel ingezet als binnenspeelplaats, theater, uitbreiding klassikale werking, feestelijkheden, atelier, enz. De kleurvlakken die ook de buitengevel kleuren, geven de ruimtes karakter en creëren spel.

De klassen zelf zijn dubbelhoog en geven zo ruimte aan een mezzanine die de oppervlakte van de klas verhoogt; De mezzanines geven uit op een klastuintje te midden van het groendak bovenop het forum.

De sporthal kan opgesplitst worden in 2 delen en zal ook multifunctioneel worden ingezet. De houten tribune geeft alvast plaats aan een enthousiast publiek.

INTERNE VERBOUWING
Het programma van eisen werd op de meest logische manier verdeeld over bestaande bebouwing en nieuwbouw. Zo werd in het bestaande schoolgebouw, het sanitair gerenoveerd en dubbelgebruik met het parochiaal centrum mogelijk gemaakt. Er werd een lift met brandveilige trappenhal voorzien, door plaatsing in het bestaand gebouw kan de lift alle bouwlagen bedienen terwijl deze bij plaatsing in de nieuwbouw de bovenste verdieping niet zou bereiken. Er werden extra taakklassen voorzien en er werd een computerklas opnieuw voor dubbelgebruik gecreëerd.

In volgende fase zal de speelplaats van de lagere afdeling worden aangepakt en voorzien van een overdekte zone en fietsenstalling. Hierbij hoort ook de toegangsweg naar de nog te realiseren parking en veilig fietspad. Daarna volgt het  intern verbouwen van de leraarskamer.