VBS St. Lodewijk

Brede school als katalysator voor zijn omgeving.

Categorie school , publiek
Beschrijving nieuwe basisschool Sint-Lodewijk en uitbreiding van jeugdhuis De Ketting in het hart van Beitem
Locatie Meensesteenweg, Beitem
Bouwheer Scholengroep Arkorum vzw
Ontwerp 2018
Uitvoering 2020 - 2021

Het oude schoolgebouw was niet meer geschikt voor een hedendaagse gebruik. Niet alleen was het gebouw te klein geworden, het bevond zich bovendien in te slechte staat om een renovatie te verantwoorden. Met de beslissing om een nieuw schoolgebouw te zetten, werd de opportuniteit genomen om het volledige centrum van Beitem te herbekijken, inclusief de ontwijde kerk, jeugdbeweging de Ketting en polyvalente zaal de Schakel.

Het masterplan introduceert een groen, autovrij plein naast de kerk waarlangs alle (semi)publieke functies worden ingeplant. De Schakel wordt afgebroken en krijgt een herbestemming in de kerk. Tot slot krijgt de Ketting een uitbreiding van twee jeugdlokalen.

Deze reorganisatie zorgt ervoor dat een nieuw schoolgebouw kan ingeplant worden langs de Meensesteenweg, het uithangbord van het vernieuwde Beitem. Het schoolgebouw gaat de dialoog aan met zijn omgeving. Dit zowel met het nieuwe groene plein, de Meensesteenweg als met zijn speelplaats. Om het contact met de speelplaats te versterken en het volume te verschalen waaiert het volume naar achteren uit.

De organisatie van de school heeft een heldere zonering met een circulatiezone over de volledige diepte van het gebouw als scheiding. Er zijn 4 zones terug te vinden. Administratie en kleuters op het gelijkvloers en het lager en de sportzaal op de verdieping. Om het verschil in gewenste hoogtes tussen de klassen en de sportzaal op te vangen wordt een lessenaarsdak op het volume geplaatst, evenwijdig met de Meensesteenweg en met zijn hoogste punt aan het groene plein. Deze hoge kopse gevel geeft een modern tegengewicht aan de beschermde kerk. 

Het volledige gebouw wordt afgewerkt met een grijs genuanceerde baksteen. Dit gevelmetselwerk wordt volgens een verspringend raster verdiept verwerkt om schaal en fragmentering aan het volume te geven.