VBS St. Lodewijk

Brede school als katalysator voor zijn omgeving.

Categorie school , publiek
Beschrijving nieuwe basisschool Sint-Lodewijk en uitbreiding van jeugdhuis De Ketting in het hart van Beitem
Locatie Meensesteenweg, Beitem
Bouwheer Scholengroep Arkorum vzw
Ontwerp 2018
Uitvoering 2020 - 2021

Het bestaande schoolgebouw is niet meer geschikt voor een hedendaagse gebruik. Niet alleen is het gebouw te klein geworden, het bevindt zich ook in te slechte staat om renovatie te verantwoorden. Het volledige centrum van Beitem werd herbekeken, samen met de leegstaande kerk, jeugdbeweging de Ketting en polyvalente zaal de Schakel.

Het masterplan introduceert een groen, autovrij plein naast de kerk waarlangs alle (semi)publieke functies worden ingeplant. De Schakel wordt afgebroken en krijgt een herbestemming in de kerk. Daarnaast krijgt de Ketting een uitbreiding van twee jeugdlokalen.

Deze reorganisatie zorgt ervoor dat een nieuw schoolgebouw kan ingeplant worden langs de Meensesteenweg, het uithangbord in het vernieuwde Beitem. Het schoolgebouw gaat de dialoog aan met zijn omgeving. Dit zowel met het nieuwe groene, de Meensesteenweg als met zijn speelplaats. Om het contact met de speelplaats te versterken waaiert het volume naar achteren uit.

De nieuwe school krijgt een heldere zonering met een circulatiezone over de volledige diepte van het gebouw als scheiding. Er zijn 4 zones terug te vinden. Administratie en kleuters op het gelijkvloers en het lager en de sportzaal op de verdieping. Om het verschil in gewenste hoogtes tussen de klassen en de sportzaal op te vangen wordt een lessenaarsdak op het volume geplaatst, evenwijdig met de Meensesteenweg en met zijn hoogste punt aan het groene plein. Deze hoge kopse gevel geeft een modern tegengewicht voor de beschermde kerk.

Het volledige gebouw wordt afgewerkt met een grijs genuanceerde baksteen. Dit gevelmetselwerk wordt volgens een verspringend raster verdiept verwerkt om schaal en fragmentering aan het volume te geven.