Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Onze aanpak

voor een duurzame toekomst

Bij Groep 3 willen we bouwheren inspireren, motiveren en creatief ondersteunen, maar ook uitdagen bij hun ontwerptraject. We gaan hierbij verder dan louter het functionele. Een project moet de leefomgeving activeren, met als doel: een positieve impact.

We kiezen resoluut voor een duurzame aanpak. En dat mag gerust holistisch geïnterpreteerd worden. Duurzaamheid begint bij de tekentafel en eindigt bij een langdurige samenwerking met onze partners. Duurzaamheid is ook streven naar meerwaarde op lange termijn. Naar een perfecte harmonie tussen architectuur, esthetiek en beleving, 100% op maat van de gebruiker/bewoner.

betrouwbare partner

Met Groep 3 ben je zeker van een betrouwbare challenger. Als klant hoef je je geen zorgen te maken. We hebben de juiste knowhow in huis om jouw bouwproject tot een goed einde te brengen. Kwalitatieve referenties maken onze naam. En niet omgekeerd. In plaats van hoog van de toren te blazen, duiken we diep in jouw dossier. We houden ervan de stereotypes uit te dagen – van ontwerp, tot uitvoeringsfase – met als ultieme doel: een duurzaam eindresultaat.  

Door mensen voor mensen

Sterke betrokkenheid en veel goesting. In samenwerkingen mikken we op langdurige “constructies”. Op die manier tonen we dat bouwen meer is dan stenen en koel rekenwerk. Bouwen gaat over mensen, over beleving en het waarmaken van dromen.

Onze 4 fundamenten

SAMEN

Groep 3 is in de eerste plaats SAMEN. Eerlijk en open samenwerken, zowel binnen het team als met klanten, is de basis voor duurzaam succes. We geloven dan ook sterk in het werken met bouwteams waarbij alle partijen zo snel mogelijk in het traject worden betrokken. Op deze manier wordt een breed gedragen project gerealiseerd binnen het beschikbare budget.

Uw project wordt van de eerste schets tot oplevering door één contactpersoon begeleid, maar binnen de Groep wordt elke project aan één van de drie studio's toegewezen. Elke studio bevat een mix van architecten en toegepaste architecten die allen het project ter harte nemen. Door met meerdere aan een project te werken komt alle expertise en knowhow samen. Er wordt kritischer nagedacht over elke beslissing. Dit komt de kwaliteit van het project alleen maar ten goede.

MEERWAARDE

We gaan binnen projecten steeds op zoek naar absolute MEERWAARDE, zowel in dienstverlening als in het eindresultaat. Niet enkel voor de klant, maar ook voor de eindgebruikers en de omgeving. Voor de gebruikers ligt hierbij de focus op beleving, functionaliteit, daglicht, comfort en gezondheid. We zetten maximaal in op stedenbouwkundige integratie en voor publieke gebouwen gaan we bewust op zoek naar maatschappelijke relevantie. Een project moet de leefomgeving activeren, met als doel: een positieve impact voor alle actoren.

Groep 3 wil voor de klant een permanente meerwaarde betekenen. Expertise is hierbij essentieel. Er wordt dan ook actief ingezet op opleidingen, collectieve werfbezoeken en kennisdeling. Hierop wordt informatie gedeeld zodat iedereen steeds mee is met de actualiteit.

INTEGRAAL DUURZAAM

Duurzaamheid is een hol begrip geworden. Een generische term die op te veel manieren geïnterpreteerd kan worden, waardoor de essentie is verloren gegaan. In plaats daarvan streven wij naar INTEGRAAL DUURZAME PROJECTEN EN MASTERPLANNEN. Het is de hoeveelheid aan diverse maatregelen die de ambitie, de gezondheid, de zuinigheid, de leefbaarheid en klimaatrobuustheid bepalen. Deze maatregelen mogen niet autonoom, maar dienen integraal bekeken te worden, waarbij er gestreefd wordt naar zoveel mogelijk synergieën. Dit alles hebben we samengevat in een Charter Integrale Duurzaamheid, waarbij we aan de hand van 8 thema's de integrale duurzaamheid van het project tijdens het ganse traject bewaken.

goesting

Wat zou Groep 3 zijn zonder fun en frisse dynamiek? Een gezonde dosis GOESTING is de motor die ons vooruit stuwt. Het enthousiasme dragen we uit in alles wat we doen op kantoor en ver daarbuiten. De Groep 3-hub vormt een stimulerende en ondersteunende omgeving waarin het team de passie voor architectuur kan koesteren en de creatieve energie kan laten stromen. Samenwerking, de teamgeest stimuleren, een open communicatie, ruimte voor persoonlijke groei, klantgerichtheid en het aanbieden van voldoende opleidingsmogelijkheden zijn hierbij essentieel.

Groep 3 wil voor de opdrachtgever een inspirerende compagnon de route zijn tijdens het ganse ontwerp- en bouwtraject. Dit leidt tot vernieuwende out of the box projecten met een positieve maatschappelijke impact. Dat is waar onze Groep dagdagelijks naar streeft!