Ter Leyen

De bedoeling is een speelsheid en zachtheid uit te stralen in een groene omgeving
en zo een overgang te vormen met de strakke architectuur van de in aanbouw zijnde gebouwen en de buurt.

Categorie publiek , zorg
Beschrijving nieuwbouw dienstencentrum Ter Leyen
Locatie Assebroek, Brugge
Bouwheer OCMW Brugge
Architectuurwedstrijd laureaat
Ontwerp 2009
Uitvoering 2014
bouwkost ca. €1 253 679

Het dienstencentrum sluit aan op een gebouw met 33 serviceflats. Het is een project dat initieel in zijn totaliteit is bekeken en later is opgesplitst.

Beide gebouwen vragen een verschillende benadering. De serviceflats zijn geënt op het naastgelegen woonzorgcentrum, terwijl het dienstencentrum zich qua doelplubliek zich evenzeer moet richten op de buurt. 

Het is de opzet voor dit gebouw om aan de eengezinswoningen aan de overzijde van de straat een passend antwoord geven qua volume, zodat het contrast met het achterliggend gebouw voor de serviceflats, maar ook het achterliggend woonzorgcentrum en het ziekenhuis AZ-Sint Lucas, verzacht.  Het is een dienstencentrum op schaal en maat van de woonwijk.

Het dienstencentrum wordt evenwijdig met de as van de Kroosmeers georiënteerd, waarbij de kopgevels zich beide richten naar de groene omgeving. In beide zones bevinden zich ontspanningsruimtes.

Het dienstencentrum omvat naast de inkom, onthaal en secretariaat, lokaal voor maatschappelijk werker, twee vormingslokalen; ook  een polyvalente ruimte  en een cafetaria. Deze worden nog aangevuld met nevenlokalen zoals doucheruimtes, een wasserette, sanitair voor mannen, vrouwen en personen met een beperking, aansluitende bergingen en technische lokalen.

Intern zijn dienstencentrum en serviceflats strikt gescheiden door hun eigen inkompartij, intern is er wel een verbinding gemaakt die ‘savonds wordt afgesloten. 

Om de intregatie in de buurt nog te versterken is er ook plaats gemaakt voor een bolbaan voor de lokale vereniging en zijn er buitenruimtes met zitmogelijkheden en actievere zones.