vrije basisschool Sint-Pieter Emelgem

Het volledige schooldomein wordt herbekeken waarbij een breed gebruik van de school,
de veiligheid van de kinderen en een vergroening van omgeving centraal staan.

Categorie school
Beschrijving nieuwbouw en renovatie vrije basisschool met refter, sporthal en klassen
Locatie Prinsessestraat, Izegem
Bouwheer Prizma Scholengroep
Architectuurwedstrijd 1e laureaat
Ontwerp 2019
Uitvoering 2020

Het nieuwe volume wordt 90° geroteerd, t.o.v. het af te breken gebouw achteraan. Hierdoor wordt de speelplaats niet langer afgeschermd van de groenzone en kijkt deze uit op de nieuw aan te leggen bomen en beplanting. Tegelijk wordt er een zone gedefinieerd ten oosten van de nieuwbouw, waar de leerlingen kunnen toekomen en de fietsen op een meer georganiseerde manier stallen. Er wordt een fietsenstalling tegenaan de nieuwbouw gebouwd, die plaats heeft voor 80 fietsen. Deze zone is afsluitbaar van de rest van de speelplaats, waardoor derden de nieuwbouw ook kunnen betreden zonder op de speelplaats te komen. Het gebouw wordt zo ingeplant, dat er aan deze oostzijde voldoende ruimte is om een brandweerwagen doorgang te bieden. In het verlengde van deze zone wordt in het bestaande gebouw, in de Prinsessestraat, een opening gemaakt zodat de brandweerwagen door kan. Deze opening zal ook dienst doen als een nieuwe, duidelijke toegang voor leerlingen. Ten westen van de nieuwbouw wordt de speelplaats aangelegd. De zachte knik in het gebouw breekt de lange gevel, en zorgt voor een omarming van de speelplaats.

Het gebouw heeft een asymmetrisch zadeldak met een lange, zachte helling richting de zuidgevel, en een kortere helling richting de noordgevel. Het volume verlaagt zich op die manier respectievelijk naar de groenaanleg en het bestaande schoolgebouw. Het dak anticipeert op de gewenste hoogtes binnenin. De klassen hebben een minimale hoogte van 3 m terwijl er in de turnzaal een grotere hoogte is gewenst.