Spanjeschool

Gedurfd ontwerp biedt extra buitenruimte aan de krappe schoolsite.

Categorie school , publiek
Beschrijving nieuwbouw klaslokalen, refter en renovatie bestaande gebouwen met polyvalente ruimte
Locatie Vierwegstraat, Roeselare
Bouwheer DBFM Scholen Van Morgen nv
Architectuurwedstrijd laureaat
Ontwerp 2011
Uitvoering 2015 - 2017 (deel nieuwbouw en deel renovatie)
bouwkost ca. €2 249 905

De organisatie van zowel de bestaande gebouwen als de buitenruimte worden als zeer chaotisch en onleesbaar ervaren. We geven de site ademruimte door de bestaande volumes te bevrijden van alle ‘aanbouwsels’. Hierdoor wordt het historisch waardevol volume terug zichtbaar.

Het nieuwe volume wordt gealigneerd op het grid van het historisch volume en wordt zo ingeplant dat er een spanningsveld ontstaat tussen oud en nieuw.

Spanjeschool 2 2 780X460 6
“De evaluatiecommissie is sterk overtuigd van de contextuele aanpak van dit ontwerpteam. Het leidt tot een zeer coherent en leefbaar verhaal op deze site."
28/10/2011 - Evaluatiecommissie o.a. vertegenwoordigd door Vlaams Bouwmeester, AGIOn en Inrichtende Macht

Het nieuwe schoolgebouw wordt opgevat als zwevend volume dat op twee specifiek gekozen plekken voet aan grond krijgt. Hierdoor wordt de schoolpoort duidelijk gedefinieerd. Tevens worden zichten op de nieuwe speelplaatsen gemaakt.

Er wordt van het bestaande niveauverschil gebruik gemaakt om de refter langs één zijde in te bedden onder de huidige speelplaats. Deze lager gelegen ruimte wordt gecombineerd met een patio. Ze helpt de toegang tot de school mee te definiëren en laat doorzichten vanaf de straat naar het nieuwe schoolgeheel toe.

Op de kop van het recent aangebouwd volume in rode baksteen wordt een transparant volume geënt die het nieuwe gezicht voor de bestaande gebouwen zal vormen. Ze is het startpunt van een circulatie-as die de verschillende delen van de te behouden gebouwen aan elkaar breit.

EXTERIEUR
Het zwevend volume van de nieuwbouw wordt voorzien in donkere gevelleien. De speelse vierkante raamopeningen geaccentueerd met witte kaders werken hiertegen contrasterend. Een kleine witte sokkel wordt geplaatst onder dit zwevend volume. Ook de fietsenstalling, overdekte speelplaats en inkomzone krijgen hier een plaats onder.

Het bestaande gebouw is voorzien van een nieuwe beglaasde inkompartij die het verlengde vormt van de esplanade en een knipoog vormt naar de beglaasde kopgevels van het nieuwbouwvolume.

INTERIEUR
De inrichting van de nieuwbouw kent een strak patroon waarbij de circulatie gelegen langs de straatzijde de klassen geschikt in een lange rij toegang geeft. De klassen zelf kijken uit over de nieuwe speelplaats en zijn ruim opgevat om verschillende klasopstellingen mogelijk te maken.

Het restaurant werd onder de kleuterspeelplaats voorzien. Een volledig beglaasde gevel naar de patio en daklichten die een speelelement vormen op de speelplaats laten een zee van licht binnen.

In de bestaande bebouwing wordt een smalle gang omgetoverd tot esplanade die kan gebruikt worden als binnenspeelplaats en als uitbreiding van de klaslokalen kan ingezet worden. In de klaslokalen zelf worden de hoge ruimtes maximaal ingezet en worden mezzanines gecreëerd.