Sint-Lodewijkscollege

Een nieuwe landmark voor de school en zijn internaat.

Categorie school , publiek
Beschrijving een energieneutraal gebouw met polyvalente ruimtes, vier STEM-klassen en 70 internaatkamers
Locatie Magdalenastraat, Sint-Andries Brugge
Bouwheer Sint-Lodewijkscollege - vzw Palaestra
Ontwerp 2018
Uitvoering 2019 - 2021

Het ontwerp is het resultaat van twee wensen die de school heeft. Om praktische redenen wil de school op zijn eigen domein een deel van het internaat huisvesten, waarbij het gebouw zo optimaal mogelijk geïntegreerd worden in zijn context. Dit zowel op het schooldomein als voor zijn buren. Bovendien wenst de school hiervoor geen bijkomende speel- en groenzones voor op te offeren.

Daarnaast was er op het schooldomein een gebouw in slechte staat dat dringend moest aangepakt worden. In dit gebouw waren er enerzijds twee polyvalente zalen en anderzijds de technologieklassen.
Als oplossing voor beide vraagstukken wordt beslist om het bestaande gebouw te slopen om zo plaats te maken voor een nieuw, hoger en energieneutraal volume waarin zowel de bestaande functies als het internaat worden voorzien.

VOLUMETRIE EN INPLANTING
Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen gelijkvloers en bovenliggende verdiepingen.
Het gelijkvloerse volume, waarin zich twee polyvalente zalen en vier STEM-klassen bevinden, is door zijn sterke beglazing extrovert en gaat de dialoog aan met zijn omgeving (speelplaatsen, voetbalveld, toekomende leerlingen, …). De horizontale lamellen rond deze sokkel benadrukken dit volume, maar zorgen tegelijk ook voor de nodige zonwering.
Het bovengrondse volume (internaat) is introvert en trekt zicht terug ten opzichte van het sokkelvolume. Het is uitgelijnd met het volume van het naastliggende schoolgebouw en heeft een sterkte repetitie van raamopeningen.

MATERIALISATIE
De volumetrische geleding wordt doorgetrokken in zijn materialisatie. De sokkel krijgt rondom rond het uitzicht van een glasgevel. Daar waar geen beglazing is gewenst, worden het opgevuld met een donker gevelmetselwerk.
Het volume van het internaat krijgt met zijn grijs-beige baksteen een meer neutraal uitzicht. De raamopeningen worden met behulp van de aluminium kaders en borstwering geaccentueerd. Dit aluminium wordt net als het buitenschrijnwerk opnieuw in bronskleurig geanodiseerd aluminium uitgevoerd.

EEN SOCIAAL INTERNAATSGEBOUW
De ambitie bij het ontwerp voor het internaat was om af te stappen van het typische plan van een gang met aan beide kanten kamers. Enezijds wordt zo een monotoon beeld bekomen, maar ook de sociale contanten worden hier niet mee bevorderd. In de plaats daarvan werd er voor een plan geopteerd waar lus-vormige gangen aan de ene kant worden geflankeerd met kamers, terwijl aan de andere kant een patio, binnenvides en gemeenschappelijke ruimtes zich afwisselen. De openheid zorgt niet alleen voor meer daglicht, maar stimuleert hiermee ook de sociale interactie van de verschillende bewoners. En dit over verschillende verdiepingen heen.

EEN ENERGIENEUTRAAL GEBOUW
Met dit project wordt er gestreefd naar een energieneutraal gebouw. Behalve een performante schil en intelligente zonwering (lamellen op het gelijkvloers; screens op de verdiepingen) worden zuinige technieken gebruikt om het gebouw energieneutraal te krijgen.
Onder het projectgebied werd een BEO-veld voorzien dat het gebouw via een warmtepomp en convectoren bij koude dagen van de nodige verwarming en bij warme dagen van verfrissing voorziet.
Op het hoogste platte dak komen er PV-panelen die minstens het elektrisch verbruik van de warmtepomp dekken.
Voor het warme water van de douches wordt een warmtepompboiler voorzien.

EEN VERANDERINGSGERICHT GEBOUW
Het gebouw anticipeert met zijn veranderingsgericht concept op mogelijke toekomstscenario’s. Stel dat bijvoorbeeld een internaat geen noodzaak meer zou zijn, dan moet het gebouw met relatief eenvoudige ingrepen kunnen omgebouwd worden tot klaslokalen. Het gebouw speelt hierop in door volgende ingrepen:

  • Alleen de schil en de kern van het gebouw heeft een constructieve functie. De overige wanden zijn lichte gipskartonwanden welke eenvoudig demonteerbaar zijn.
  • De ruwbouwhoogtes werden hoger voorzien dan nodig voor internaatkamers.
  • De gevelopeningen op de verdiepingen zijn in grid geplaatst met de slaapkamers als kleinste module. Bij het maken van grotere lokalen zal er steed voldoende daglichttoetreding zijn.
  • De technieken werden zoveel als mogelijk in verlaagde plafonds voorzien, zodat aanpassingen eenvoudig mogelijk zijn.
  • badkamersunits zijn prefab en plug & play. Hierdoor zijn zo ook relatief eenvoudig demonteerbaar en verwijderbaar via de vide.