Van Reybrouck

De opdracht omvat het inrichten van twee verdiepingen van een casco gebouw met kantoorfunctie. Een centrale circulatie-as fungeert als ruggengraat waaraan de meerderheid van de functies gekoppeld wordt.

Categorie bedrijfsgebouwen , interieur
Beschrijving Inrichten casco kantoorgebouw voor Van Reybrouck Accountants & Tax Consultants
Locatie Ten Briele, Brugge
Bouwheer Van Reybrouck Accountants & Tax Consultants
Ontwerp 2012 fase 1 – 2016 fase 2
Uitvoering 2013 fase 1 – 2017 fase 2

De opdracht omvat het inrichten van de tweede verdieping van een in casco gebouw met kantoorfunctie. Een centrale circulatieas fungeert als ruggengraat waaraan de meerderheid van de functies gekoppeld wordt. 

De voorgevel, een volledige glasgevel, is de meest publieke gevel. Logischerwijs wordt hier de client-zone voorzien met de balie, een ruime wachtruimte en 4 vergaderzalen.

Berg- en archiefruimte bevinden zich centraal in het grondplan - als akoestische en visuele buffer tussen client-zone en de refter en het landschapskantoor. Dit is eveneens de zone met het minste daglicht.

Het sanitair bevindt zich centraal - in de smalste zone van het verdiep - aan de achterzijde. De individuele burelen voor de vennoten zijn per twee geschrankt, teneinde het monotone landschapskantoor te breken en interessante diagonale relaties te creëren.

MATERIAALKEUZE – AKOESTIEK
Extra aandacht is uitgegaan naar het akoestisch comfort van de vergaderzalen bij de keuze van afwerkingsmaterialen. De bouwheer wenst volledige privacy van zijn klanten te waarborgen


FASE 2
In de tweede fase wenste de bouwheer het kantoor uit te breiden met het onderliggende casco verdiep. Hierbij rees eveneens de vraag om een interne circulatie te creëren tussen de verdiepingen. Dit vertaalt zich in een ruime vide die de verticale connectie maakt en daarnaast ook in het gevelbeeld de verticale verbinding zichtbaar maakt. De vide is gekoppeld aan de centrale circulatieas, deze as krijgt ook op het nieuwe verdiep opnieuw een plaats. De vide met trappenkern maakt de beweging en circulatie tussen de niveaus leesbaar vanaf de straat.