Huyze Fox

Het project betreft een nieuwbouw woning met aanpalend een B&B en wellness ruimte. De uitdaging vormde het zware programma in te plannen tussen de omliggende woningen en eveneens een onderscheid te maken tussen het private en het publieke.

Categorie wonen , interieur
Beschrijving nieuwbouw woning met B&B in houtmassiefbouw (CLT)
Locatie Sint-Andries, Brugge
Bouwheer particulier
Ontwerp 2015
Uitvoering 2017

Het tweeledig programma gaf aanleiding naar een architectuur die bestaat uit een spel van 3 volumes. Op het perceel worden twee vrijstaande volumes opgetrokken met twee bouwlagen, beide bieden ruimte aan de meest intieme functies. Enerzijds de private woning en anderzijds de gastenkamers. Als twee huizen op een perceel. De integratie van dit project in zijn residentiële omgeving is hierdoor ook heel geslaagd.

Deze twee baksteen volumes worden verbonden door een strak, wit volume van één bouwlaag. De lichte, stalen structuur wordt gekenmerkt door een zekere ritmiek van glas en wit strekmetaal en markeert de publieke functies, de ontmoetingsruimtes, van de Bed & Breakfast.

Door de compositie van de drie volumes is er  getracht de grote bebouwde oppervlakte toch een menselijke schaal te geven en het samenspel zo elegant mogelijk te houden.