Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kerkwijck Hamme

nieuwbouw woonproject van 73 appartementen verdeeld over 5 blokken

Categorie Masterplanning Meergezinswoning

Locatie Kapellestraat Hamme

Opdrachtgever DBI nv

Ontwerp 2018

Uitvoering 2019 - 2021

Status gerealiseerd

Dit project Kerkwijck staat voor ‘wonen in het park’.  De site is gelegen in het centrum van Hamme en sluit aan op het grotere geheel van Park Kerkwijck dat het groene hart van de gemeente vormt.  De ambitie is om het park zo veel mogelijk door te trekken op de site in de zone waarin bebouwing werd toegelaten. Wonen op deze locatie vraagt een volledige inbedding in zijn groene omgeving, wat in dit ontwerp heel hard is doorgetrokken. De meergezinswoningen deinen dan ook letterlijk uit in het park.
 

Er is bewust gekozen voor een heel doordachte inplanting van verschillende volumes zodat je de grootsheid van de site bij het betreden onmiddellijk kan ervaren, maar deze niet de menselijke schaal en de identiteit van de toekomstige bewoners overruled. De beleving van het woonpark maar ook het doorzicht tot het achterliggend groen willen we maximaal beschikbaar maken voor de toekomstige bewoners, dat was samen met de oriëntatie heel sterk bepalend voor de keuze van inplanting van de volumes.

Een eerste doelstelling die voortvloeit uit de visie om park zo veel mogelijk door te trekken op de site is door zo min mogelijk verharde zones te creëren en de wegenis te beperken tot het minimum. Op deze manier kunnen de vijf woonblokken visueel een deel gaan uitmaken van de parkzone.  
Er is gekozen voor een autoluw tot autovrij binnengebied waar de voorrang wordt gegeven aan voetgangers en fietsers. De inritten tot de ondergrondse parkeergarages worden zo ver mogelijk van het centrale plein voorzien, wat het effect van de woonstraat/ woonplein alleen maar ten goede komt.

De gelijkvloerse bouwlaag wordt ook wat verheven voorzien ten opzicht van het maaiveld. Dit om de mooie doorzichten in de verf te zetten en als extra troef voor de privacy van de bewoners van deze entiteiten.

Qua materialisatie is gekozen voor een uniformiteit, een zachte kleurenwissel in het geheel van de gekozen materialen voor zowel gevels als buitenaanleg om toch een duidelijk onderscheid te kunnen maken en elk van de gebouwen hun identiteit te geven, maar om vooral de aandacht niet van de groene omgeving af te houden. De natuurlijke kleurschakering die in de omringende natuur voorkomt krijgt zijn vergelijking in de verharde omgeving in een zachtere, steense kleur.
Er wordt extra aandacht gegeven aan de detaillering van metselwerkverbanden, patronen, omkaderingen.