Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mariagaard Wetteren

Categorie Masterplanning

Locatie Oosterzelesteenweg Wetteren

Opdrachtgever Secundaire school en internaat Mariagaard

Ontwerp 2022

Status afgerond

Mariagaard is een secundaire school in Wetteren. Het biedt onderwijs aan in de domeinen Sport, Voeding en Horeca, STEM en Maatschappij en Welzijn. De statige gebouwen waarin de school is gehuisvest, bevinden zich in een uitgestrekt parklandschap van 3,5 ha. De locatie geeft de school een specifieke context die meebepalend is voor het schoolklimaat. De school heeft een zeer grote zichtbaarheid en ligt vlak twee grote verkeersassen: De E40 en de N9.

Mariagaard wenst de komende jaren haar onderwijsinfrastructuur te moderniseren. Om dit gestructureerd en financieel haalbaar te uit te zetten, is een masterplan opgemaakt. Hierin is op basis van het Programma van Eisen en een analyse van de bestaande gebouwen een gefaseerd plan opgemaakt waarin is beschreven welke gebouwen afgestoten worden, en welke gerenoveerd. Op basis van een integraal duurzame ambitie is tot slot bepaald welke nieuwe gebouwen aanvullend gerealiseerd moeten worden om terug een moderne infrastructuur te kunnen aanbieden bij hun ambitieus leerplan.