Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Campus Engineering Veurne

Masterplan voor het moderniseren van de schoolinfrastructuur, rekening houdende met uitbreidingsplannen van het aanpalende AZ West

Categorie Masterplanning

Locatie Ieperse Steenweg Veurne

Opdrachtgever Scholengroep Talent-is

Ontwerp 2023

Status gerealiseerd

Het VTI in Veurne beschikt over gebouwen die niet meer compatibel zijn met de actuele leerplannen. Bovendien zijn niet meer alle gebouwen bouwkundig in goede staat om nog te renoveren. Tegelijk heeft het aanpalende ziekenhuis AZ West bouwplannen om een nieuw ziekenhuis te realiseren, terwijl het huidige in gebruik moet blijven. Om beide toekomstplannen met elkaar af te stemmen, werd een nieuw masterplan opgemaakt. Hierin werd op basis van een grondige analyse van de bestaande toestand en het programma van eisen van de school onderzocht welk deel van de gronden kon verkocht worden aan het ziekenhuis om zo hun masterplan mogelijk te maken.

Het resultaat is een win-win situatie voor zowel VTI Veurne als AZ West welke bovendien een stedenbouwkundige opwaardering voor de stad Veurne zal betekenen.