Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sint Leo Hemelsdaele

Categorie Masterplanning

Locatie Potterierei Brugge

Opdrachtgever Sint-Leo Hemelsdaele

Ontwerp 2022

Status afgerond

Secundaire school en internaat Sint-Leo Hemelsdaele in Brugge stelt de vraag om een masterplan te ontwikkelen voor de modernisering van haar onderwijsinfrastructuur.

Om een masterplan te kunnen ontwikkelen met voldoende diepgang, gedragenheid, functionaliteit, inpasbaarheid, ruimtelijk voorkomen, etc. Is het belangrijk om een uitgebreide analyse uit te voeren op verschillende domeinen en vanuit verschillende standpunten. Daarom wordt de analyse uitgevoerd vanuit twee ‘perspectieven’; enerzijds vanuit het gebouwde perspectief en anderzijds vanuit het perspectief van de gebruiker.

De analyse van het gebouwde perspectief bestaat uit objectieve waarnemingen en vaststellingen. Waar staat het gebouw ingeplant? Wat is de ruimtelijke context waarin het zich situeert? Zijn er stedenbouwkundige voorschriften? Wat is de bouwfysische staat waarin het zich bevindt? Voldoen de gebouwen aan de geldende normen? etc.

Het perspectief van de gebruiker is een meer subjectieve benadering van hoe de schoolgebouwen vandaag ervaren worden in het dagelijks gebruik. De analyse bestaat uit ervaringen en vaststellingen verkregen van de gebruikers. Maar evengoed uit de analyse van het praktische organisatie van de school en hoe de verschillende schoolgebouwen en lokalen hierin al dan niet functioneren.