Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Theresianenhof

Inbreidingsproject in het centrum van Brugge

Categorie Meergezinswoning

Locatie Ezelstraat, Brugge

Opdrachtgever Prisma Project bvba

Ontwerp 2009

Uitvoering 2020

Status gerealiseerd

Het terrein van het gemengd bouwproject is een strategisch gelegen binnengebied in het centrum van Brugge, op korte afstand van de Markt. Ze wordt primair ontsloten via een belangrijke invalsweg, de Ezelstraat en secundair via de Klaverstraat en de Hugo Losschaertstraat. Tot op vandaag is dit een ontoegankelijke open groene plek in de binnenstad, zonder verblijfsfunctie. Vanuit de intentie om in dit binnengebied nieuwe woningen op te richten met een aansluitende publieke ruimte, was de opmaak van een masterplan met een globale strategie voor het hele gebied noodzakelijk.

Aansluitend bij dit woonprogramma zijn er twee andere belangrijke actoren mee betrokken in de globale visie om het gebied aan te pakken en te revitaliseren, namelijk de leegstaande en voorlopig onbestemde Weylerkazerne en de naburige Middenschool. Het masterplan ambieert een fijnmazig netwerk van trage wegen die een verbinding mogelijk maakt tussen de diverse kloostertuinen. Ze vertrekt vanuit de visie van de Stad Brugge om omliggende groene ruimtes aaneen te schakelen en een ‘zachte’ as te ontwikkelen doorheen het stedelijk weefsel vanaf de Markt tot aan de stadsring. De nieuwe publieke buitenruimte snijdt dwars door het binnengebied en loopt parallel aan de Ezelstraat, die fungeert als drager van gemotoriseerd verkeer.