Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Reconversie Militair Hospitaal Brugge

Sociaal inbreidingsproject in de Brugse Binnenstad

Categorie Meergezinswoning

Locatie Peterseliestraat, Brugge

Opdrachtgever Vivendo

Ontwerp 2017

Uitvoering 2021 - 2023

Status in uitvoering

i.s.m. LMS Vermeersch

SITUERING

De site ligt in het noordoosten van de stad Brugge en maakt samen met vijf aanpalende sites de grootste groene cluster private open ruimte in de binnenstad. De sites zijn achtereenvolgens het Grootseminarie, Ter Potterie, Spermalie, het voormalig militair hospitaal en het Engels klooster. Telkens hebben ze nog een aanzienlijk deel open ruimte binnen hun perceelgrenzen. De verschillende ommuurde open ruimten vormen samen een grote open ruimtecluster. Dit murenkwartier is tot op heden zeer karakteristiek gebleven. De militaire gebouwen op de site zijn opgenomen op de Inventaris Onroerend Erfgoed. 

VISIE

De nieuwe bebouwing wordt losgekoppeld van de bestaande waardevolle gebouwen waardoor het historisch karakter behouden blijft en er zichtlijnen worden gecreëerd vanuit het hoofdgebouw naar de omgeving. Door het aanpassen van de bouwprofielen van de nieuwbouw zal het bestaande stadslandschap buiten de straatmuren niet wijzigen. De bebouwing aan de rand is maximaal 2 bouwlagen en wordt hoger naar het midden van het terrein toe, waar het de confrontatie aangaat met het hoofdgebouw van de kazerne.

Er wordt maximaal ondergronds parkeren voorzien om de open ruimte maximaal te behouden. Door het maken van plaatselijke doorbrekingen in de tuinmuren wordt ook de doorwaadbaarheid geoptimaliseerd en kan hierdoor de heropleving van de site mogelijk worden. De groene parkzone wordt naar het meer omsloten binnengebied doorgetrokken.

In de nieuwbouwvolumes worden een 52-tal woonentiteiten voorzien en in de bestaande gebouwen een 28-tal. Steeds met een gevarieerde typologie.