Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

VBS Sint-Eloois-Winkel

Uitbreiding maakt schoolsite compleet

Categorie School

Locatie Kloosterstraat, Sint-Eloois-Winkel

Opdrachtgever De Steunbeer vzw

Ontwerp 2018

Uitvoering 2020

Status gerealiseerd

De site in de Kerkstraat maakt deel uit van een masterplan opgesteld door de gemeente waarbij de dorpskern zal vernieuwd worden. Daarnaast wil men in het kader van onderwijsoptimalisatie deze volledige afdeling overbrengen naar de site van de Kloosterstraat.

De nieuwbouw wordt in aansluiting met het bestaande schoolgebouw ingeplant op de locatie van het voormalige kloostergebouw, op deze manier kan deze uitbreiding samen met de bestaande school als een geheel in de schoolorganisatie fungeren. Het schoolgebouw wordt tot aan de straatzijde voorzien, zodat de buitenruimte die wordt ingezet als speelplaats maximaal kan behouden blijven. De open ruimte aan de straatzijde tussen oud en nieuw kan worden ingezet als een voorplein.

Het administratieve deel van de school komt aan het voorplein te liggen om kinderen, ouders en bezoekers te verwelkomen en op te vangen. Door de U-vormige plattegrond krijgt het nieuwe volume ook aansluiting bij het bestaande gebouw en ontstaat een overdekte binnenspeelplaats dewelke gekoppeld is aan zowel de refter als aan de buitenspeelplaats. Op deze manier wordt het mogelijk gemaakt om eenvoudig verschillende school- en zelfs naschoolse activiteiten te faciliteren.

Een centrale circulatiekern met lift wordt gekoppeld aan het bestaande schoolgebouw om op deze manier de volledige school integraal toegankelijk te maken. Op verdieping 1 en 2 worden lagere klassen georganiseerd rond een ‘leerstraat’ die ook voor lessen kan ingezet worden. Twee klastuinen op het dak zorgen voor een meer intieme groene ruimte waar bij warm weer buiten les gegeven kan worden.

We kiezen voor sobere materialen. De sokkel van het gebouw wordt uitgevoerd in prefab beton panelen die goed aansluiten bij de hedendaagse en strakke uitvoering van de nieuwbouw. Voor de verdiepingen kiezen we voor een lichtgrijze gevellei die het geheel lichter doet ogen. De toevoegingen van een felle gele kleur accentueert de inkomzones en zorgt voor een speelse invalshoek.