Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gemeenteschool Heestert

Brede school in hartje Heestert.

Categorie School

Locatie Heestert

Opdrachtgever Gemeente Zwevegem

Ontwerp 2017

Uitvoering 2018 - 2019

Status gerealiseerd

Situering

De projectzone is gelegen in de dorpskern van Heestert en wordt aan de noordzijde begrensd door de kerksite met militair kerkhof. Het groene gebied is zowel fysiek als sociaal verweven met de dorpskern en de woningen rondom. Onze ambitie is deze verwevenheid mee te nemen in het ontwerp van de school en zelfs te versterken

Open versus bebouwde omgeving

Door een doordachte inplanting creëren we verschillende speelplaatsen met elk een eigen identiteit. Binnen het verhaal van de brede school en rekening houdend met de beperkte footprint van het perceel, kiezen we ervoor de bestaande speelplaats van de jeugdlokalen mee op te nemen in de speelplaats van de school.

Oriëntatie - licht en zicht

In het zuiden houden we het volume laag om maximaal licht toe te laten in het gebouw en op de centrale  speelplaats. Het volume wordt zo geplooid dat er een verbinding en zicht ontstaat op zowel de dorpskern als het park. Lichttoetreding en zicht spelen een essentiële rol in het ruimtelijk concept van de school.

Dakenspel

In de architectuur streven we ernaar een herkenbare vorm te creëren. De school moet namelijk een tweede thuis vormen voor het kind. Zoals ook de slogan van de school ‘Gemeenteschool Heestert, het huis van mijn toekomst’. Daarom wordt gekozen voor een speelse repetitie van het archetype zadeldak. Het resultaat zijn open hoge ruimtes waarbij het dakenspel ook in het interieur leesbaar is. Zo kan de nokhoogte beperkt blijven en sluit het geheel beter aan bij de omliggende bebouwing.