Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

VBS ’t Vlot Lichtervelde

Een nieuwe kleuterafdeling geeft de school een fris gezicht binnen de dorpskern.

Categorie School

Locatie Statiestraat, Lichtervelde

Opdrachtgever Sint Rembert Scholengroep

Ontwerp 2021

Uitvoering 2022 - 2023

Status gerealiseerd

VBS ’t Vlot is gelegen in het centrum van Lichtervelde en vormt samen met de aanpalende middenschool de Lichterveldse afdeling van de katholieke scholengroep Sint-Rembert. Het bestaand kleutergebouw van VBS ’t Vlot te Lichtervelde dateert van de jaren ’50 en voldeed niet aan de noden en normen van het hedendaags onderwijs. Het gebouw zou worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouw met 8 klassen, een zorgklas, administratieve functies, een polyvalente zaal en een multi-inzetbare circulatiezone met aanpalende buitenklas.