Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CBO Den Tir

Nieuwbouw meergezinswoning met 48 huurentiteiten en ondergrondse parking

Categorie Meergezinswoning

Locatie Oude Kortrijkstraat, Brugge

Opdrachtgever Vivendo

Ontwerp 2014

Uitvoering 2019

Status gerealiseerd

i.s.m. Cosimco

De 48 sociale appartementen op de voormalige site van de militaire schietstanden langs de Baron Ruzettelaan in Brugge worden gerealiseerd d.m.v. een CBO-procedure. In deze fase is enkel het L-vormige volume vervat dat een nieuw front zal vormen voor het pleintje ervoor. Het binnengebied wordt later in een tweede fase ontwikkeld met een typologie van stapelwoningen.

Het volumespel is ontstaan door de voorschriften van het RUP en het maken van een verbinding met het binnengebied. Ook zal het volume aan het plein 1m boven het maaiveld worden verheven om de doorgang naar het binnengebied meer ruimte te geven. De appartementen worden ontsloten door verticale circulatiekernen en gaanderijen.

De appartementen zijn allen van het type 2/3 (2 slaapkamers/3 personen), op de bovenste verdieping zijn er kleinere appartementen van het type 1/2. Om het maaiveld te vrijwaren van wagens zal een ruime ondergrondse parking en fietsenstalling worden georganiseerd. Door de rationele opbouw van de appartementen is het gebouw relatief compact, ook de uitpandige terrassen hebben een positieve invloed op de energieprestaties.

De omgeving (omliggende architectuur / aanwezigheid van het plein en de open ruimte), de oriëntatie (zuid/ west-oriëntatie), en de functionaliteit zijn de inspiratiebronnen voor de materiaalkeuze. Het hoofdmateriaal is een gevelsteen, donkerrood/paars, licht genuanceerd, dit is de overwegende kleur in de nabije omgeving. De verlengde witgrijze terrasboorden en passerelles benadrukken de horizontaliteit en verwijzen naar de speklagen in de omliggende architectuur. De invulvlakken tussen de ramen zorgen ervoor dat de grootte van de raamopeningen t.o.v. het geveloppervlak in een correcte verhouding zit.