CBO Den Tir

De ontwikkeling van 48 sociale appartementen verdeeld over twee bouwblokken in de Brugse stadsrand op de voormalige militaire schietstanden. Een versterkende schakel in dit randstedelijk weefsel waar densiteit en open ruimte kwalitatief op elkaar worden afgestemd.

Categorie woonontwikkeling
Beschrijving bouwen van 48 sociale huurappartementen met ondergrondse parking
Locatie Oude Kortrijkstraat, Assebroek Brugge
Bouwheer Cosimco nv i.s.m. Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Ontwerp 2014
Uitvoering 2018 - 2019

De 48 sociale appartementen op de voormalige site van de militaire schietstanden langs de Baron Ruzettelaan in Brugge worden gerealiseerd d.m.v. een CBO-procedure. In deze fase is enkel het L-vormige volume vervat dat een nieuw front zal vormen voor het pleintje ervoor. Het binnengebied wordt later in een tweede fase ontwikkeld met een typologie van stapelwoningen.

Het volumespel is ontstaan door de voorschriften van het RUP en het maken van een verbinding met het binnengebied. Ook zal het volume aan het plein 1 m boven het maaiveld worden verheven om de doorgang naar het binnengebied meer ruimte te geven. De appartementen worden ontsloten door verticale circulatiekernen en gaanderijen.

De appartementen zijn allen van het type 2/3 (2 slaapkamers/3 personen), op de bovenste verdieping zijn er kleinere appartementen van het type 1/2. Om het maaiveld te vrijwaren van wagens zal een ruime ondergrondse parking en fietsenstalling worden georganiseerd. Door de rationele opbouw van de appartementen is het gebouw relatief compact, ook de uitpandige terrassen hebben een positieve invloed op de energieprestaties.

De omgeving (omliggende architectuur / aanwezigheid van het plein en de open ruimte), de oriëntatie (zuid/west-oriëntatie) en de functionaliteit zijn de inspiratiebronnen voor de materiaalkeuze. Het hoofdmateriaal is een gevelsteen, donkerrood/paars, licht genuanceerd, dit is de overwegende kleur in de nabije omgeving. De verlengde witgrijze terrasboorden en passerelles benadrukken de horizontaliteit en verwijzen naar de speklagen in de omliggende architectuur. De invulvlakken tussen de ramen zorgen ervoor dat de grootte van de raamopeningen t.o.v. het geveloppervlak in een correcte verhouding zit.