Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CBO Astridlaan

Groen sociaal inbreidingsproject wordt nieuw trefpunt

Categorie Masterplanning Meergezinswoning

Locatie Astridlaan Brugge

Opdrachtgever Vivendo

Ontwerp 2018 - 2019

Uitvoering 2021 - 2022

Status gerealiseerd

i.s.m. ACH Bouw

Elk volume is gepositioneerd aan één van de drie omliggende straten. Zowel in de Maalderijstraat als in de Wilde Kastanjestraat wordt er tegen de aanpalende bebouwing aangebouwd. Een derde volume wordt haaks op de Astridlaan geplaatst, waardoor het groene binnengebied zich opent naar de straat toe. Dit binnenplein zorgt voor de groene link tussen het achterliggende natuurgebied Gemene Weidebeek en de Astridlaan. Anderzijds zorgt de openheid naar de straat voor een adempauze in het straatbeeld dat gedomineerd wordt door gesloten gevels van de rijwoningen.

De drie volumes worden eveneens met elkaar gelinkt door hun materialiteit en het typerende dakenspel. Bij het centrale volume werden twee overhoekse hoekpunten opgetrokken en de nok schuin geplaatst, waardoor twee identieke asymmetrische gevels ontstaan. De specifieke vorm zorgt voor een speelse toets aan het volume, maakt een accent naar het kruispunt en zorgt daarenboven voor een egelante oplossing om de lift- en trappenkern te verwerken in de hoogste dakzone. Aan de achterzijde van dit volume zijn buitenpasserelles voorzien, waarlangs alle wooneenheden bereikbaar zijn.

De buitenschil van de volumes werd in een gele baksteen opgetrokken die de ruwe contour van de volumes aantoont. Alle uitsparingen uit de gele basisvorm worden benadrukt door deze gevels uit te voeren in een contrasterende witte gevelsteen. De betonnen en zwarte toetsen worden eveneens in het hele project toegepast.

Alle privatieve parkeerplaatsen worden ondergronds opgevangen onder het centrale volume. De inrithelling werd gepositioneerd in de doorsteek onder de eengezinswoning. Twee trappenkernen zorgen voor een directe koppeling met het autovrije, centrale binnenplein. Verschillende doorsteken door het centrale gebouw zorgen voor overdekte fietsenstallingen, enkele bezoekersparkeerplaatsen én een aangename circulatie voor voetgangers en fietsers doorheen het project.