Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

De Ark

Brede school in de ruimte context van zijn betekenis.

Categorie School

Locatie St. Elooiswinkelsestraat, Oekene - Roeselare

Opdrachtgever Scholen Van Morgen

Ontwerp 2011

Uitvoering 2015 - 2017

Status gerealiseerd

Het nieuwe volume wordt geplaatst in verbinding met de bestaande vleugel van het kloostergebouw. Een transparant geheel die als binnenspeelplaats fungeert, vormt de fysieke link tussen beide.

De administratie wordt aan de hoofdinkom voorzien. Op deze manier heeft men een overzicht over het volledige schoolgebeuren. De aaneenschakeling van klassen omarmen als het ware de binnenspeelplaats. Iedere klas heeft een eigen tuintje in aansluiting met de speelplaats of op het groendak. Als antwoord op de beperkte grondoppervlakte worden alle klassen voorzien van een mezzanine.

De sporthal wordt geplaatst op de rand van het terrein. De accommodatie bij de sporthal wordt voorzien in direct contact met de sportvelden.

INTERIEUR
De organisatie van nieuwbouw en bestaande klaslokalen rond het forum geeft de school een open en dynamische sfeer. Het forum wordt multifunctioneel ingezet als binnenspeelplaats, theater, uitbreiding klassikale werking, feestelijkheden, atelier, enz. De kleurvlakken die ook de buitengevel kleuren, geven de ruimtes karakter en creëren spel.

De klassen zelf zijn dubbelhoog en geven zo ruimte aan een mezzanine die de oppervlakte van de klas verhoogt; De mezzanines geven uit op een klastuintje te midden van het groendak bovenop het forum.

De sporthal kan opgesplitst worden in 2 delen en zal ook multifunctioneel worden ingezet. De houten tribune geeft alvast plaats aan een enthousiast publiek.

INTERNE VERBOUWING
Het programma van eisen werd op de meest logische manier verdeeld over bestaande bebouwing en nieuwbouw. Zo werd in het bestaande schoolgebouw, het sanitair gerenoveerd en dubbelgebruik met het parochiaal centrum mogelijk gemaakt. Er werd een lift met brandveilige trappenhal voorzien, door plaatsing in het bestaand gebouw kan de lift alle bouwlagen bedienen terwijl deze bij plaatsing in de nieuwbouw de bovenste verdieping niet zou bereiken. Er werden extra taakklassen voorzien en er werd een computerklas opnieuw voor dubbelgebruik gecreëerd.

In volgende fase zal de speelplaats van de lagere afdeling worden aangepakt en voorzien van een overdekte zone en fietsenstalling. Hierbij hoort ook de toegangsweg naar de nog te realiseren parking en veilig fietspad. Daarna volgt het  intern verbouwen van de leraarskamer.