Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

De Horizon

Koolskamp wordt terug op de kaart gezet door speelse schoolarchitectuur.

Categorie School

Locatie Kloosterstraat, Ardooie - Koolskamp

Opdrachtgever DBFM Scholen van Morgen

Ontwerp 2012

Uitvoering 2015 - 2017

Status gerealiseerd

FASE 1
De schoolsite zit volledig ingenesteld in een woongebied. Er is een beperkte fysieke link met enerzijds een drukke verkeersader, de Kloosterstraat en anderzijds met de rustige zijstraat, de Ardooiestraat.

Op de plaats van het voormalig kloostergebouw in de Kloosterstraat ontwerpen we een L- vormige nieuwbouw die het bouwblok afwerkt in de Kloosterstraat en enigszins teruggetrokken ligt t.o.v. de Ardooiestraat. Zo ontstaat in de Ardooiestraat een verbreding van het openbaar domein die de toegangen tot het schoolgebied op een veilige manier zullen omvatten. 

Het gebouw van 2 bouwlagen huisvest vijf nieuwe kleuterklassen met elk hun afzonderlijke buitenruimte; samen met de inkomgerelateerde functies: directie, secretariaat en zorgklas. Het gevelbeeld vanaf de openbare weg wordt afgewisseld door massa met kleine horizontale perforaties en transparante vliesgevels. De speelplaatsgevels zijn dan eerder massief met speelse vierkante raamopeningen. Het plan is zo georganiseerd dat de circulatie uitgeeft op de drukke weg en de klaslokalen 100% contact maken met de speelplaats. Binnen dit principe functioneert de gangzijde als akoestisch buffer naar de klassen.

Voor de buitenruimte wordt gekozen voor een organische vormgeving. Hierbij verbinden speels gevormde luifels/overdekte speelplaatsen alle toegangen van de verschillende gebouwen op de site. Onder de uitkraging van het gebouw in de Ardooiestraat wordt de fietsenstalling ingeplant.

De uitbreiding met polyvalente ruimte / eetzaal wordt ingeplant aansluitend met de bestaande gebouwen. Een nieuwe gang pikt in op de bestaande circulatie en geeft toegang tot de bestaande sporthal en de nieuwe refter met  aanverwante functies. Er wordt een patio gevormd tussen eetzaal en sporthal zodat in beide ruimtes maximaal natuurlijk licht kan binnenvallen.

FASE 2
In opeenvolgende fases gekoppeld aan de DBFM fase wordt een masterplan uitgewerkt waarbij de volledige bebouwde en onbebouwde schoolsite wordt aangepakt.

Centraal op de site staat het oude schoolgebouw die op vandaag telkens 4 klassen per verdieping en 1 zolderklas bevat. Alle verdiepingen worden gefaseerd gerenoveerd. Het organigram van de lokalen wordt herbekeken, maar ook worden alle klassen voorzien van vernieuwde elektriciteit en ge-update aan hedendaagse normen op niveau van data, smartboard, enz.

De zolder wordt volledig gestript, waarbij enkel de hoofdspanten behouden blijven. Een volledig nieuw en geïsoleerd dak zal dan ook plaats bieden voor een gloednieuwe computerklas en een extra klas voor de lagere afdeling.

Ook de speelplaats voor het oude schoolgebouw krijgt een nieuw gezicht. De organische vormentaal van de inrichting van de kleuterspeelplaats zal ook hier worden doorgevoerd.

Speels vormgegeven luifels op pootjes vormen de overdekte verbinding tussen alle toegangen die de verschillende gebouwen met elkaar verbinden.

ARCHITECTEN GROEP III IN DE PRIJZEN BIJ ARCH SCHOOL AWARDS 2016
Op donderdag 10 maart 2016 werden voor de derde keer de ‘Arch School Awards’ uitgereikt aan architecten(teams) die zich tussen juni 2013 en 2015 onderscheiden hebben op het vlak van scholenbouw.

Dat deze tweejaarlijkse architectuurwedstrijd inmiddels een vaste stek in nationale ‘competities’ heeft veroverd en steeds meer uitstraling geniet, verklaart waarom de organisatie voor deze editie driesterrenrestaurant ‘Hertog Jan’ koos als locatie voor de officiële uitreiking.