Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

De Witte Lietaer

woonontwikkeling langs Leieboord

Categorie Meergezinswoning

Locatie Leiestraat - Koningin Astridlaan, Menen

Opdrachtgever DCB

Ontwerp 2009

Uitvoering 2013 - 2020

Status gerealiseerd

Het project bestaat onder andere uit residentie Ter Veere - Ten Ockere met 49 woonentiteiten, residentie Leiezicht met 40 woonentiteiten, residentie Blanc De Lys met 12 luxe-appartementen en de kleinschaligere residentie De Heerlijkheid met 6 appartementen en kadert binnen een groter masterplan ontwikkeld door Architecten Groep III. De leieboord wordt ontwikkeld als een groene open ruimte met plaats voor natuur en ontspanning. De groene ruimte krijgt vorm door een zorgvuldige inplanting van de nieuwe volumes, ruimte voor kwalitatieve groenvoorzieningen voor recreatie en natuurontwikkeling.

De volumes worden zodanig gepositioneerd dat de oeverzone zich uitbreidt tot aan de Koningin Astridlaan / Leiestraat en de gebouwen zich in de leieboord uiten als ‘wonen in het oeverlandschap van de Leie’. De gebouwen worden haaks op de Koningin Astridlaan gepositioneerd om zo ook de zichtassen naar de Leie te vrijwaren.