Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Basisschool KLIM Beitem

Brede school als katalysator voor zijn omgeving.

Categorie Masterplanning School Publiek

Locatie Meensesteenweg, Beitem

Opdrachtgever Scholengroep Arkorum VZW

Ontwerp 2018

Uitvoering 2020 - 2021

Status gerealiseerd

Het oude schoolgebouw was niet meer geschikt voor een hedendaagse gebruik. Niet alleen was het te klein geworden, het bevond zich bovendien in te slechte staat om een renovatie te verantwoorden. Met de beslissing om een nieuw schoolgebouw te zetten, werd de opportuniteit genomen om het volledige centrum van Beitem te herbekijken, inclusief de ontwijde kerk, jeugdbeweging de Ketting en polyvalente zaal de Schakel.

Op basis van een participatief masterplan, waarbij een groen, autovrij plein naast de kerk wordt geïntroduceerd, wordt het nieuwe schoolgebouw ingeplant langs de Meensesteenweg, als uithangsbord van het vernieuwde Beitem. Het gaat de dialoog aan met zijn context en fungeert als katalysator voor de dorpskern.

De organisatie van de school is helder op basis van 4 zones. Administratie en kleuters op het gelijkvloers en het lager en de sportzaal op de verdieping, met een traptribune tussen kleuters en lager. Om het verschil in gewenste hoogtes tussen de klassen en de sportzaal op te vangen wordt een lessenaarsdak op het volume geplaatst, evenwijdig met de Meensesteenweg en met zijn hoogste punt aan het groene plein. Deze hoge kopse gevel geeft een modern tegengewicht aan de beschermde kerk.