Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sint Jozefsschool

Herbouw basisschool met afzonderlijke turnzaal en nieuwe omgevingsaanleg.

Categorie School

Locatie Meenseweg, Ieper

Opdrachtgever Sint Jozefsschool

Ontwerp 2018

Uitvoering 2021 - 2022

Status gerealiseerd

De Sint-Jozefsschool Ieper krijgt een nieuw, hedendaags schoolgebouw.

Het masterplan vertrekt vanuit een duidelijke visie. We planten één nieuw volume in, ter vervanging van de versnipperde bestaande schoolgebouwen. Qua schaal leunt dit nieuwe gebouw aan bij het beschermd gebouw van woonzorgcentrum Huize Sint-Jozef, alsook de recentere uitbreiding daarvan. De site wordt hier een helder geheel met een nieuw schoolgebouw die zich met een eigen identiteit positioneert tegenover de bestaande bebouwing. 

Het nieuwe schoolgebouw biedt zes kleuterklasjes, een peuterklas en 12 lagere klassen. Ook werd er een nieuwe turnzaal en refter voorzien. Rond het gebouw wordt een nieuwe omgevingsaanleg aangelegd, die t.h.v. de kleuterklassen op het gelijkvloers telkens een terrasje krijgen. Het hellend terrein wordt aangewend om een amfitheater te creëren. 

Een nieuwe luifel als overdekte speelplaats vormt tevens ook de verbinding tussen bestaand gebouw t.h.v. de Meenseweg en de nieuwbouw. Deze luifel wordt op enkele plaatsen doorbroken door beplanting, zo krijgt het geheel een groen, licht en luchtig karakter.

We kiezen voor een vormgeving en materialisatie met een zekere expressie. Zowel in het gevelbeeld als in het interieur, wordt het gebouw gekenmerkt door verschillende hoeken, hoogtes en raamopeningen. Dit zorgt voor een schaalverkleining, die het grote volume meer op maat brengt van de leerlingen. Door het typerende volume van de school worden doorzichten gecreëerd, alsook hoekjes binnen en buiten die op een polyvalente manier gebruikt kunnen worden. 

Het gebouw kreeg een robuuste plint uit rode architectonische beton. Deze expressieve plint geeft het gebouw een duidelijk gezicht, waardoor deze meteen herkenbaar wordt vanaf de Meenseweg. De bovenliggende verdiepen werden opgetrokken uit een meer neutrale gevelsteen, die de plint volop tot zijn recht laat komen. De raamopeningen werden extra geaccentueerd met een olijfgroen schrijnwerk. De hoofdinkom bevindt zich in de oksel van het gebouw, en werd deels afgeschermd door voorzetgevel uit wit geperforeerd metaal.