Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sint-Lodewijkscollege

Een nieuwe landmark voor de school en zijn internaat.

Categorie School Publiek

Locatie Magdalenastraat, Sint-Andries Brugge

Opdrachtgever Sint-Lodewijkscollege - vzw Palaestra

Ontwerp 2018

Uitvoering 2019 - 2021

Status gerealiseerd

SITUERING

Het ontwerp is het resultaat van twee wensen die de school heeft. Om praktische redenen wil de school op zijn eigen domein een deel van het internaat huisvesten, waarbij het gebouw zo optimaal mogelijk geïntegreerd worden in zijn context. Dit zowel op het schooldomein als voor zijn buren. Bovendien wenst de school hiervoor geen bijkomende speel- en groenzones voor op te offeren. Daarnaast was er op het schooldomein een gebouw in slechte staat dat dringend moest aangepakt worden. In dit gebouw waren er enerzijds twee polyvalente zalen en anderzijds de STEM-klassen.

Als oplossing voor beide vraagstukken wordt beslist om het bestaande gebouw te slopen om zo plaats te maken voor een nieuw, hoger en energieneutraal volume waarin zowel de bestaande functies als het internaat worden voorzien.

EEN SOCIAAL INTERNAATSGEBOUW

De ambitie bij het ontwerp voor het internaat was om af te stappen van het typische plan van een gang met aan beide kanten kamers. In de plaats daarvan werd er voor een plan geopteerd waar lus-vormige gangen aan de ene kant worden geflankeerd met kamers, terwijl aan de andere kant een patio, binnenvides en gemeenschappelijke ruimtes zich afwisselen. De openheid zorgt niet alleen voor meer daglicht, maar stimuleert hiermee ook de sociale interactie van de verschillende bewoners. En dit over verschillende verdiepingen heen.

EEN VERANDERINGSGERICHT GEBOUW

Het gebouw anticipeert met zijn veranderingsgericht concept op mogelijke toekomstscenario’s. Stel dat bijvoorbeeld een internaat geen noodzaak meer zou zijn, dan moet het gebouw met relatief eenvoudige ingrepen kunnen omgebouwd worden tot klaslokalen. Het gebouw speelt hierop in door volgende ingrepen:

  • Alleen de schil en de kern van het gebouw heeft een constructieve functie. De overige wanden zijn niet-dragend en eenvoudig demonteerbaar.
  • De ruwbouwhoogtes zijn hoger voorzien dan nodig voor internaatkamers.
  • De gevelopeningen op de verdiepingen zijn in een grid geplaatst met de slaapkamers als kleinste module. Bij het maken van grotere lokalen zal er steeds voldoende daglichttoetreding zijn.
  • De technieken zijn zoveel als mogelijk in verlaagde plafonds voorzien.
  • badkamersunits zijn prefab en plug & play. Hierdoor zijn zo relatief eenvoudig demonteerbaar en verwijderbaar via de patio.