Campus Sint-Jan Berchmans - Avelgem

Dynamische en leerrijke campus voor basisschool, middenschool en college met restaurant en sporthal.

Categorie school
Beschrijving nieuwbouw scholencampus voor basisschool, middenschool en college
Locatie Kasteelstraat, Avelgem
Bouwheer Sint-Jan Berchmansschool Avelgem
Architectuurwedstrijd 1e laureaat
Ontwerp 2019
Uitvoering 2021 - 2024

Dit project begint met een ambitieus plan van de scholen om samen één scholencampus te bouwen. De basisschool en de middenschool delen een locatie op een kleine 100m van het college. Alle scholen zijn aan een dringende vernieuwing toe en de locatie van het college met het naastgelegen voetbalveld biedt de mogelijkheid om de scholen te gaan verbinden en één dynamische en leerrijke campus te ontwerpen. De realisatie van dergelijke site brengt heel wat elementen samen waaruit een boeiend geheel ontstaat. De tegenovergestelde onderwerpen van delen en behoud van eigenheid, van polyvalentie maar ook op maat gemaakt, komen hier uitgebreid aan bod. De energie tussen alle verschillende functies op de site zijn niet alleen leerrijk tijdens dit ontwerpproces maar zullen ook blijvend leerrijk zijn tijdens de beleving van de gebruikers, de bewoners en passanten. 


Er zijn drie grote uitgangspunten die van bij de start zijn meegenomen bij dit ontwerp:

- Het betrekken van het uitzonderlijk landschap van de Scheldemeersen over deze site.
- Duidelijk herkenbare eigenheid van de verschillende gebouwen op de site.
- Doordat het college op de site is gehuisvest, is er een heel strikte fasering qua organigram en inplanting.

Er zijn vijf duidelijk herkenbare volumes op de site. Een gelijkvloers niveau verbindt deze subtiel aan elkaar door o.a. overdekte buitenruimtes. De vijf volumes zijn het adres van de basisschool, de middenschool en het college. Ook het sportgebouw en het schoolrestaurant hebben een afzonderlijk gebouw.  Er is een begrijpelijk onderscheid tussen de gebouwen die een duidelijke bestemming hebben of ze kunnen toegekend worden aan één bepaalde leeftijdsgroep. De gebouwen voor een gemengd gebruik en die ook vaak extern zullen worden ingezet, hebben een ander uiterlijk vertoon. 

 Stedenbouwkundig en architecturaal is gekozen om geen uniforme campus te gaan ontwerpen, daar is de school van de omgeving niet mee gebaat en dit past niet in het inhoudelijke concept van de scholen. Wel moet de campus geen chaotisch samenraapsel zijn maar eerder een rust uitstralen die eigen creativiteit kan stimuleren. Daarom is gekozen om de diversiteit van de gebouwen onderling te gaan zoeken in subtiele verschillen. Het aantal toegepaste materialen is eerder beperkt, maar verschillende aspecten en detailleringen worden in het ene gebouw iets meer in de verf gezet dan in de andere. Dat zorgt voor een samenhang in de open ruimte rond en tussen de gebouwen. 

 De volledige campus is op alle vlakken een duurzaam verhaal. Materiaalkeuzes zijn doordacht gemaakt en vooral buurtgebonden. De mobiliteit op de site zelf is enkel voor voetgangers en fietsers, de toegangen tot de gebouwen zijn dan ook naar deze assen gericht. Samen met de gemeente is hier gekeken om de benadering naar de site mee te gaan ontwerpen. De bushalte wordt op de site van de school uitgebreid tot een heel aangename plaats om te verblijven. Het parkeerbeleid in de gemeente werd onder de loep genomen. Energetisch wordt gekeken om alle eisen vlot te halen. De inrichting van de buitenruimte is het gevolg van doordachte groentoepassingen en een streven naar een waterneutraal statuut.