Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

VBS De Sprong

Uitbreiding school gaat in dialoog met beschermd dorpsgezicht

Categorie School

Locatie Kloosterstraat, Waardamme

Opdrachtgever Karel De Goede vzw

Ontwerp 2017

Uitvoering 2020

Status gerealiseerd

Situering

De schoolsite is gelegen in de dorpskern van Waardamme in een autoluwe zone, naast de kerk. De parochiekerk Sint-Blasius met kerkhof staat op de inventaris van bouwkundig erfgoed beschreven als een beschermd monument. Samen met de nabijgelegen voormalige pastorie aan het Dorpsplein vormt dit geheel een beschermd dorpsgezicht. De bestaande kerkhofmuur tussen de kerk en de schoolsite vormt eveneens een beschermd gegeven. Het ontwerp van het nieuwbouw schoolgedeelte wensen we optimaal te integreren in dit beschermd dorpsgezicht. De schoolgebouwen waren in een slechte bouwtechnische staat en voldeden niet langer aan de noden van de school. De verschillende locaties bemoeilijkten ook de werking van de school.

Het programma van eisen was vrij ruim gezien de beperkte oppervlakte van de projectsite. De school wenste 6 klassen, een turnzaal met bijhorende kleedruimtes, nieuw sanitair, een refter met de ondersteunende accommodatie, … op te trekken.

Organisatie

Op het gelijkvloers werd een nieuwe refter en sportzaaltje opgetrokken met de bijhorende functies als sanitair, kleedruimtes, berging, … We kozen voor een lineaire inplanting, aan de zijkant van het perceel en evenwijdig met de Kloosterstraat. Op die manier werd een maximale oppervlakte aan open speelruimte gevrijwaard. De gemeente Oostkamp participeert in het project om de school ook na schooluren toegankelijk te maken voor verhuur aan verenigingen. De inplanting van sportzaal en refter op het gelijkvloers zorgt dat een optimale werking ook naschools mogelijk is.

Op het verdiep werden 6 lagere klassen georganiseerd in een L-vormig volume die zich over de speelplaats vouwt. Op die manier werd ook meteen een overdekte speelzone gerealiseerd. Dit L-vormig volume richt zich naar de kerk en het beschermd dorpsgezicht. Het hedendaagse volume gaat enerzijds in confrontatie met het beschermde dorpsgezicht, maar door de keuze voor sobere materialen ontstaat er ook een dialoog tussen de twee. Tussen het L-vormig verdiep en de recent uitgevoerde dakkapel werd een verbinding gerealiseerd via een buitenterras die ook dienst kan doen als buitenklas en als terras bij de leraarskamer.

Materialisatie

We kozen voor sobere materialen. De sokkel van het gebouw werd uitgevoerd in prefab beton panelen die goed aansluiten bij de hedendaagse en strakke uitvoering van de nieuwbouw. Voor het verdiep die zich richting de kerk richt kozen we voor een rood-bruin genuanceerde baksteen die aansluit bij het beschermde dorpsgezicht. Metselwerk in claustra-verband articuleert de kop van het gebouw.

Omgevingsaanleg

Ook in de omgevingsaanleg wensen we het karakter van de openbare ruimte rond de kerk door te trekken. Er zijn reeds plannen voor het her aanleggen van de publieke ruimte rond de kerk en het dorpsplein. We kozen ervoor de vormgeving van deze zone ook mee te nemen in het ontwerp van de speelplaats. Zodoende kan de speelplaats een verlengde vormen van de publieke ruimte.