Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

GVB Wijnendale

Een nieuwe, brede school in hartje Wijnendale die zorgt voor een stedenbouwkundige opwaardering van het kerkplein

Categorie School

Locatie Wijnendale

Opdrachtgever Scholengroep Sint-Rembert

Ontwerp 2021

Uitvoering 2022-2023

Status gerealiseerd

Het ontwerp van de nieuwe basisschool in Wijnendale is het resultaat van een intensief ontwerptraject dat we hebben gehouden met de kwaliteitskamer en stedenbouwkundige dienst van stad Torhout. Ook werd er geluisterd naar en rekening gehouden met de aanpalende buren waardoor een breed gedragen project is gerealiseerd.

De inplanting van het nieuwe schoolgebouw werd bepaald door vier uitgangspunten:

  • Het nieuwe schoolgebouw mag naar schaal niet overheersen in de stadskern en mag niet concurreren met de kerk van Wijnendale.
  • Er dient een optimale interactie te gebeuren tussen school, sport en het kerkplein
  • Er dient een zo groot mogelijke transparantie te zijn tussen kerkplein en speelplaats, waarbij er zoveel mogelijk plaats is voor groen.
  • De buren dienen zo weinig mogelijk last (visueel, schaduw, …) te hebben van het nieuwe gebouw

Het resultaat is niet één gebouw, maar een cluster van twee gebouwen met drie entiteiten.

Enerzijds heb je het sportgebouw, het meest publieke deel van de school dat ook aan derden zal verhuurd worden dat volledig grenst aan het kerkplein. Het gebouw zal zorgen voor de gewenste interactie met het openbaar domein.

Anderzijds is er het schoolgebouw dat zich gedeeltelijk achter de gebouwen van de jeugdbeweging bevindt, en zich over de volledige rechtse perceelsgrens uitstrekt. Om het geheel niet te grootschalig te maken wordt er gekozen voor een opsplitsing in twee entiteiten, elke met zijn eigen vorm en materialisatie.

Tussen sport- en schoolgebouw bevindt zich de hoofdtoegang tot de school, waar er een fietsenstalling wordt voorzien voor ouders die hun kinderen afzetten of voor extern verhuur.

Binnenin heeft het schoolgebouw een heel heldere zonering gekregen. Op het gelijkvloers bevinden er zich twee functies die door een centrale circulatie-as van elkaar worden gescheiden:

  • Naar het kerkplein: administratie + polyvalente zaal met bijhorende berging en keuken
  • Dieper op het perceel: kleuterafdeling

Het kopvolume krijgt er twee verdiepingen bovenop, waarin zich de afdeling van het lager bevindt.