Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

VBS De Tandem

Kleuter en lagere school, BKO en parochiale werken verenigd onder één dak

Categorie School

Locatie Brugsesteenweg Roksem

Opdrachtgever VBS De Tandem

Ontwerp 2018

Uitvoering 2021

Status gerealiseerd

Het bestaande schoolgebouw voldoet niet meer aan de hedendaagse noden en wensen. Het gebouw is niet alleen in een te slechte staat om te renoveren, het is eveneens te klein om de wens van de school te vervullen en de 2 afdelingen - Roksem en Westkerke -  samen te voegen op 1 site.

Naast het huisvesten van de huidige 2 afdelingen van de school wordt ook ingespeeld op een breder functionaliteit van de school door het integreren van buitenschoolse kinderopvang en het parochiale centrum in het schoolgebouw.

De nieuwbouw voor VBS De Tandem wordt gerealiseerd op de bestaande schoolsite te Roksem uitgebreid met de huidige percelen van ‘het centrum’ naast de school gelegen. De site grenst aan enerzijds de Brugsesteenweg – een gewestweg en anderzijds aan de Zeeweg. Op vraag van de dienst ruimtelijke ordening en voor de veiligheid van de kinderen wordt de hoofdtoegang voor de school verplaatst naar de Zeeweg.

Aan de noord en noordoostzijde van de site ligt een woonuitbreidingsgebied ‘De Gaffelhoek’ waar binnenkort in verschillende fases zal gebouwd worden. In het masterplan van het woonuitbreidingsgebied is een groene speelzone voorzien waar de 2 percelen elkaar raken in aansluiting met de kleuterspeelplaats. Dit openbaar groen kan tijdens de schooluren gebruikt worden als buitenspeelruimte voor de leerlingen en ook buiten de schooluren kan vanuit de woonwijk van deze speelruimte genoten worden.

In het ontwerp van het gebouw worden de noden van de schoolsite van Roksem en Westkerke samengevoegd alsook de externe functies.

Er is geopteerd voor een compact gebouw met duidelijke organisatie waarbij alle kleuterklassen en de polyvalente ruimte + buitenschoolse kinderopvang op het gelijkvloers worden voorzien.

Via een buitentrap vanop de speelplaats is een rechtstreekse toegang tot de verdieping waar alle lagere klassen gelegen zijn.

Het gebouw wordt afgewerkt in een witte gevelsteen met kleuraccenten in het buitenschrijnwerk en afgebakende zones met gekleurd voegwerk.