Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Brede School Lede

Een compact en polyvalent gebouw biedt plaats voor kleuteronderwijs, BKO, muziekacademie, kind & gezin en administratie.

Categorie School Publiek

Locatie Kasteeldreef lede

Opdrachtgever Gemeente Lede

Ontwerp 2022

Status wedstrijd

SITUERING

De locatie situeert zich in het centrum van Lede langs de stedelijke Kasteeldreef ten oosten van de Sint -Martinus Kerk. Het terrein maakt ruimtelijk deel uit van een groene long grenzend aan het Park Van Mesen met het daarbij horende Kasteel van Lede.

De korrel in de straat is wisselt in hoogte en varieert van eenvoudige rijwoningen tot statige burgerhuizen. Ter hoogte van het terrein, en dit aan de overkant van de straat, bevindt zich de Vrije Lagere School Lede. Langs de Kasteeldreef, en dit ter hoogte van de site, is een mooi perspectief aanwezig naar de toren van de Sint Martinus Kerk. Op het terrein staat de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw die bereikbaar is via de hoek van de Kasteeldreef en dit via een mooie grote boom.

INTEGRATIE IN DE OMGEVING

Er wordt geopteerd om het terrein samen met de nieuwbouw duidelijk ruimtelijk leesbaar te zoneren. Het nieuwe gebouw situeren we centraal op het terrein en op de rooilijn van de Kasteelstraat. We ontwerpen een compact gebouw (50m op 50m), waardoor de omliggende groene ruimte bewaard wordt en zo efficiënt mogelijk benut kan worden.

Op de hoek van de Kasteeldreef en de Kasteelstraat voorzien we een nieuw plein: het Kasteelplein. De Kapel van Onze-Lieve-Vrouw wordt ook op dit plein geïntegreerd. Vanaf het Kasteelplein is de gezamenlijke inkomruimte van het gebouw bereikbaar en bevindt zich ook de toegang naar de verharde speelplaats van de kleuterschool. Ten westen van het gebouw, en dit langs de Kasteeldreef, lokaliseert zich de onverharde speelruimte voor de kleuters en ook een mooie extra groene ruimte voor de ingang van de kleuterschool en de inkom van de BKO.

Ten noordwesten van het terrein langs de perceelsgrens waar een niveauverschil is van ongeveer 3m stellen we een publieke doorgang voor (kleine beeldenroute, gedichten in het groen, ... die uitmondt in de tweede hoofdtoegang van het gebouw, en dit aan het nieuwe Academieplein. Dit plein en de toegang zijn ook te bereiken via de Kasteelstraat waardoor het gebouw twee duidelijke toegangszones verkrijgt.

STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN EN ARCHITECTURALE VORMGEVING

Door het hellend terrein ontstaan er op de oost- en noordgevel 4 bouwlagen. We respecteren de randvoorwaarden en trekken de bouwvolumes op de derde verdieping terug, waardoor het gebouw zich op een rustige manier integreert binnen de context en de schaal van de gemeente Lede. De volumes op de derde verdieping krijgen bovendien een lichtere materialiteit dan de romp van het gebouw.

Er wordt geopteerd voor een heldere, eenvoudige architectonische uitstraling. De integratie in de omgeving vertaalt zich in de volumetrie en sfeer. De architectuur dringt zich niet op aan de omgeving maar stelt zich eerder bescheiden op aan de context, waardoor ze juist net zeer toegankelijk wordt. Door een eenvoudige grafiek van materialen vormt ze een decor voor het opgroeien van de kinderen en toekomstige kunstenaars in hun rustige groene omgeving.

Dit vertaalt zich ook in de materialen. Als basis, en dit in contact met de maaiveld, wordt er geopteerd voor grote grijze betonstenen. De gelijkvloerse sokkel erboven is opgebouwd uit wit aluminium schrijnwerk en dit opgevuld met glas of witte aluminium sandwichpanelen. De torso van het volume is opgebouwd uit groene vezelcementplaten meegaand met de groene omgeving. Het dakvolume boven de muziekacademie bestaat uit een glasgevel afgewisseld met sandwichpanelen, deze oogt vederlicht en is zacht spiegelend waardoor de materialiteit van de verdieping verdwijnt in de natuur en de hemel.

ONTMOETING / KIND EN RUIMTE / FLOW

De gehele functionele organisatie van het gebouw is gericht op ontmoeting.

De inkomruimte aan het Kasteelplein en de toegang van de academie aan het Academieplein zijn intern verbonden door een multifunctionele straat. Deze straat kan gebruikt worden als overdekte speelplaats voor de kinderen, tentoonstellingsruimte zijn of een receptieruimte voor een evenement. Centraal in het bouwvolume snijden we een binnentuin uit waardoor de verschillende clusters visueel met elkaar verbonden zijn. Deze patio voorziet de binnenstraat van natuurlijk licht en maakt haar in het centrum ruimtelijk breder. Ter hoogte van beide inkomgehelen wordt een open trap voorzien waardoor er intern ook een heldere verticale circulatie ontstaat. We opteren niet voor een gebouw met louter gangen en lokalen maar schenken grote aandacht aan het ontmoetingsgebeuren tussen de verschillende clusters. Toch behouden ze elk hun eigen autonomie waardoor ze onafhankelijk kunnen functioneren en afzonderlijk afgesloten kunnen worden.

CIRCULATIES EN TOEGANGEN

Kleuterschool en BKO

Het gebouw is gemaakt op de maat van het kind. De architectuur bevat heel eenvoudige perspectieven, doorzichten en leesbare herkenningspunten voor de kinderen. De kinderen van het kleuteronderwijs worden afgezet op de verharde speelplaats aan het Kasteelplein, wat extra veiligheid en overzicht impliceert. De aparte inkomzone van de kleuterschool en BKO bevinden zich op de westhoek van het gebouw. De klassen kijken uit op het groen en de gelijkvloerse klassen hebben een tuin waar ze een buitenklas kunnen organiseren. De refter wordt geplaatst tussen de klassen (interne circulatie in de school) en de semipublieke straat. De refter kan op deze manier ook extern gebruikt worden als bijvoorbeeld cafetaria bij een evenement. De BKO is via 3 mogelijkheden te bereiken: via de kleuterschool, via een eigen toegang aan de westzijde van het gebouw of via de semipublieke straat.

Academie

De academie wordt georganiseerd aan de zuidzijde van het project. Een overdekte inkom aan het Academieplein is rechtstreeks verbonden met de interne straat waardoor de interne organisatie via perspectieven en vides bij het trappengeheel onmiddellijk gelezen kan worden.

Kind en gezin en Huis van het Kind

Kind en gezin en het Huis van het Kind situeren zich op de tweede verdieping. Naast de noodzakelijke verzorgingsruimtes en kabinetten bevindt zich aan de westkant de ontmoetingsruimte van het Huis van het Kind met aansluitend een mooi buitenterras dat uitkijkt boven de daken van Lede.

Auditorium

Het auditorium situeert centraal in de binnenstraat waardoor het ook mogelijk is deze autonoom te gebruiken als de scholen gesloten zijn. Via het niveau van de toegangszone van de academie kan een vleugelpiano binnengerold worden. Op dit niveau zijn immers ook de pianoklassen aanwezig.

Sportzaal

De sportzaal bevindt zich op de eerste verdieping en heeft een rechtstreekse relatie met de kleuterklassen. Ze is echter ook via de open trap en lift te bereiken via de inkom aan het Kasteelplein, waardoor het mogelijk is deze, net als het auditorium, aan derden te verhuren.

Administratie

De administratie situeert zich aan de inkomruimte en in het hart van het gebouw op de eerste verdieping centraal bij de verschillende clusters. Ook hier bevindt zich een straat die ontmoeting stimuleert.