Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

GO! Paalbos Brugge

Nieuwe innovatieve basisschool aan de rand van de Gemene Weidebeek

Categorie Architectuur School

Locatie Gemeneweideweg-Zuid Assebroek

Opdrachtgever GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Ontwerp 2022

Uitvoering 2024-2025

Status in uitvoering

De school wordt gekenmerkt door het groene karakter waarin kinderen vrij kunnen bewegen. Dit was ook de inzet van het ontwerp om dit karakter te kunnen behouden en versterken. De inplanting van het ontwerp bevindt zich ter hoogte van de bestaande speelplaats. Deze locatie zorgt ervoor dat er schoolgebouw ontstaat die in het groen staat en rondom rond door groen omgeven zal zijn. Door deze inplanting kunnen de bestaande schoolgebouwen ook behouden en gebruikt worden tijdens de werken.

Het plan is opgebouwd uit drie vleugels die allen samenkomen in een centraal atrium. Dit atrium is ook de verbinding met de STEAM-zone op de verdieping waar de instructieklassen op aantakken. Deze indeling met een heldere zonering, allen verbonden met het centrale atrium zorgt voor een geoptimaliseerde circulatie die tot een bruto-netto factor leidt van 1,18. De volgende vleugels ontstaan op deze manier: vleugel administratie, vleugel kleuter en vleugel sport op het gelijkvloers en de vleugel lager op de verdieping verbonden via de tribunetrap met het atrium.

De administratieve vleugel is opgedeeld in twee zones, een technische zone waarin o.a. de keukens en sanitair voor personeel zich bevindt en een administratieve zone waarin de directie terug te vinden is met de leraarskamer op het einde van deze vleugel. Een plaats waar het personeel even tot rust kan komen.

De kleuterafdeling bestaat uit een discovery ruimte die rechtstreeks toegankelijk is via het atrium. Hieraan bevinden zich de kleuterklassen die d.m.v. akoestische schuifwanden als een geheel kunnen overlopen in de discoveryzone. De kleuterklassen zijn op per graad onderling te verbinden via deze schuifwanden zodat flexibel gebruik mogelijk is. Langs de zijde van de discoveryruimte bevindt zich de overdekte kleuterspeelplaats die voor een zachte overgang zorgt  binnen naar buiten naar de kleuterspeelplaats. Langs de zijde van de kleuterklassen is er toegang tot de achterzijde van het schooldomein dat uitgeeft op de Gemeneweidebeek.

De sportvleugel is rechtstreeks toegankelijk via het atrium als via de speelplaats van het lager. De toegang via de speelplaats zorgt ervoor dat de vloerbekleding niet extra belast wordt en de leerlingen via een sas eerst toegang hebben tot de kleedkamers alvorens de sportzaal te betreden. De toegang zorgt er ook voor dat het sanitair via deze weg eenvoudig toegankelijk is bij eventueel verhuur zonder dat de rest van het schoolgebouw toegankelijk hoeft te zijn. De kleedkamers zijn uitgerust met een douche per gender, het sanitair voor andersvaliden is uitgerust met een douche om de mogelijkheid te bieden voor iemand die andersvalide zich ook te kunnen douchen.

Op de verdieping bevindt zich de afdeling voor het lager die zich laat typeren door twee zones. Boven de kleutervleugel is de zone voor de eerste graad terug te vinden die wat afstand neemt tot de STEAM-ruimte en zich meer laat kenmerken door een klassieke klastypologie om zo de overgang van kleuter naar lager eenvoudiger te maken. De tweede en derde graad zijn meer verweven met de STEAM-ruimte met instructieruimtes die kleiner worden naarmate het stijgen van de graad. Via een lift is deze verdieping ook toegankelijk vanuit het atrium.

Het gevelontwerp streeft ernaar het open karakter in plan van de school ook in de gevel terug te brengen. Een vaste raamtypologie wordt gecombineerd met glasgevels die zichten creëren naar het omliggende landschap en de Gemeneweidebeek om zo dit landschap ook naar binnen te trekken in het gebouw. Zwarte gevelsteen zal als gevelbekleding gebruikt worden om zo een volume te bekomen die opgaat in het landschap. Een luifel bevindt zicht rondom het gebouw die ter hoogte van de speelplaatsen breder gemaakt wordt als overdekte speelplaats of als vaste zonwering kan dienen.

Omgevingsaanleg

Fysieke ingrepen worden tot een minimum herleid. De drie vleugels van het gebouw het gebouw organiseren de buitenruimtes en definiëren drie duidelijke zones.

De toegangszone tot de school wordt gekenmerkt door een voorplein waar de kinderen en ouders de school kunnen betreden. In deze zone bevindt zich een centraal grasplein die gekoppeld kan worden aan de sporthal of voor buitenactiviteiten van de school. Rondom dit grasplein bevindt zich een pad die de mogelijkheid geeft om naar de speelplaats van het lager te gaan als naar de kleuterspeelplaats. Beide speelplaatsen bestaan uit een minimale verharding die zal worden uitgevoerd in uitgewassen beton.

De verharding van de speelplaatsen loopt over in het natuurlijke landschap die de huidige site nu ook typeert. Er wordt nog een pad naar de achterzijde van het perceel geplaatst die uitkomt op een plein waar de boomhut geplaatst kan worden zodat dat hier buitenklasactiviteiten kunnen gebeuren. Van hieruit waaiert de speelplaats uit naar het wilde karakter van het landschap die nu zo typisch is voor Paalbos.