Campus Sint-Maarten

Een nieuw multifunctioneel gebouw in het centrum van Loppem.

Categorie school , publiek
Beschrijving bouwen multifunctioneel complex voor school en gemeente met klassen, refter, polyvalente zalen, dienstencentrum en bibliotheek
Locatie Ieperweg, Loppem
Bouwheer gemeente Zedelgem en Karel De Goede VZW
Architectuurwedstrijd niet gegund
Ontwerp 2021
i.s.m. Alheembouw - Studiebureau Boydens - VK Engineering - Denis Dujardin - Feys

De deelgemeente Loppem heeft geen duidelijk publiek hart. De aanwezige ondersteunende functies zijn sterk versnipperd en verspreid over de deelgemeente. De nieuwe Campus Sint-Maarten (CaS) brengt hier verandering in en fungeert als katalysator voor zijn omgeving, en bij uitbreiding de ganse deelgemeente.

 

INPLANTING

De site heeft verschillende toegangswegen. Vanaf het begin was het een duidelijk keuze om de stroom van school, publiek en logistiek van elkaar te scheiden.

De schoolstroom wordt gekoppeld aan de as die loopt vanaf het centrum dwaars door de voormalige schoolsite, waardoor een zachte doorsteek doorheen de ganse site wordt gerealiseerd. Deze as organiseert tevens het binnenkomen in het bestaande en nieuwe schoolgedeelte binnen het CaS.

De publieke stroom ligt aan de tegenovergestelde zijde, mee ingegeven door de inplanting van de parking, geënt op het woongebied. De logistieke stroom wordt afgeleid naar de zijde ter hoogte van de sociale woningen.

Tussen de schoolstroom en de publieke stroom ontstaat er een verbindend plein. Het is een plek waar verschillende generaties elkaar kunnen ontmoeten, een brug tussen jong en oud. Naast het ontmoetingsplein is er ook een ontvangstplein met bijhorende petanquevelden die leidt naar de publieke ingang van het CaS.

 

INTERNE ORGANISATIE

Eenmaal in het gebouw moeten 2 belangrijke entiteiten autonoom van elkaar functioneren. Enerzijds de school (refter en klassen), anderzijds het publieke deel (dienst burgerzaken en bibliotheek). Twee belangrijke functies slaan de brug tussen deze eniteiten door een dubbelgebruik te ambiëren: een grote polyalente zaal en het LDC.

De esplanade vormt de spil die alle functies transparant met elkaar verbindt. In het hart van het gebouw wordt de esplanade ruimer vormgegeven zodat hier ook activiteiten (receptie, expo, …)  kunnen doorgaan. Door brede deuren tussen de esplanade en de grote polyvalente zaal vloeien de ruimtes in elkaar over en zijn tal van variaties mogelijk. Refter, dienstencentrum, OCR/bib en polyvalente zaal kunnen zelfs via mobiele wanden fysiek in contact gebracht worden met deze esplanade. Op de verdieping bevinden zich met de klassen van de school de minder publieke , meer introverte functies van het gebouw.

 

VOLUMETRIE & GEVELS

Om de ruimtelijke impact in zijn context te minimaliseren, bevindt het hoogte deel zich in het hart van het gebouw. Daarnaast wordt de hoge turnzaal omringd door een lagere band met ondersteunende functies om het gebouw te verzachten naar de randen toe. Om oververhitting tegen te gaan is de zuidgevel bewust vrij gesloten gehouden. De gevels met minder risico op oververhitting zijn extraverter en zoeken contact op met zijn omgeving.