Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hondekensmolenstraat

16 sociale koopwoningen en 12 sociale huurwoningen te Izegem

Categorie Meergezinswoning

Locatie Hondekensmolenstraat, Izegem

Opdrachtgever IZI Wonen

Ontwerp 2013

Uitvoering 2018 - 2020

Status gerealiseerd

De volledige nieuwe ontwikkeling sluit aan op een bestaande woonwijk en nodigt uit om na te denken over nieuwe vormen van omgaan met ‘de verkaveling’. Het wil mee een antwoord bieden op de actuele vraag naar compact wonen met een private buitenruimte.

Wonen wordt gezien in een ruimer kader dan de footprint van het perceel van de woning zelf. Specifieke aandacht zal uitgaan naar de inrichting van publieke buitenruimte die de link zal vormen voor elk gezin die hier zijn stek zal vinden. De woning zelf wordt functioneel ingericht. Ze zal een private plek worden voor de grote gezinnen die hier zullen wonen. Ruimte, licht en lucht zijn de bouwstenen voor elk van deze woningen.

Deze opdracht had ook een duidelijke opsplitsing, niet alleen in de scheiding tussen 2 bouwheren, maatschappijen met een eigen beleidsvisie, maar vooral ook een duidelijk onderscheid in oriëntatie van de gronden. Beide zijden van de straat kan je niet gelijkwaardig behandelen. Er werd gezocht op een verhaal waarbij alle entiteiten van een gunstige oriëntatie kunnen genieten en deze prijs niet hoeven te betalen met een inperking van comfort. Alle woningen hebben een eigen private buitenruimte, (overdekte) parkeerplaats