Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Politiekantoor Sint-Pieterskaai

Reconversie en uitbreiding oud politiecommissariaat tot meergezinswoning

Categorie Meergezinswoning

Locatie Sint-Pieterskaai & Vaartstraat Brugge

Opdrachtgever Hectaar nv

Ontwerp 2017 - 2019

Uitvoering 2023 - 2025

Status in uitvoering

Het hoekpand van het voormalige politiecommissariaat krijgt achter de beschermde gevels een volledig nieuwe invulling. De hoofdbeuk wordt verlengd tot tegen de perceelsgrens, waarna de nodige uitbouwen aan de achtergevel worden ingeplugd naar analogie van de bestaande typologie. Langs de Vaartstraat wordt een nieuwbouwvolume ingepland dat enkel via de ondergrondse parkeergarage in verbinding staat met de renovatie. De gelijkvloerse bouwlaag wordt in beide volumes volledig ingezet om 4 handelsruimtes te huisvesten. Boven deze plint van handelszaken worden er in totaliteit 11 woonentiteiten gerealiseerd, dewelke variëren in grootte om een divers publiek aan te spreken.

De gevels van het bestaande gebouw zijn bouwkundig erfgoed en worden gerestaureerd tot in hun oorspronkelijke glorie. Het nieuwbouwvolume en de nieuwe achtergevel van de renovatie worden bekleed door contrasterende materialen met ingetogen kleurtinten, zodoende de uitgesproken beschermde gevels van de renovatie extra in de verf worden gezet.

In het bestaande gebouw zijn de plafondhoogtes zo riant dat er in de uitbreiding zelfs een extra bouwlaag kan ingepast worden binnen hetzelfde gabarit. Door het slim positioneren van de centrale circulatiekern kunnen de vele niveauverschillen toch allen bereikt worden met slechts één gemeenschappelijke trap en personenlift. Deze circulatiekern verbindt niet enkel alle bovengrondse niveaus, maar linkt deze eveneens met de bestaande kelder en de nieuwe parkeerkelder.

Het binnengebied wordt ingericht als kwalitatieve, gemeenschappelijke binnentuin bovenop de ondergrondse parkeergarage. Door de variërende dikte van de substraatlaag bovenop de kelder, kan er een divers aanbod beplanting voorzien worden van grassen tot volwaardige bomen. De inham naar de binnentuin situeert zich tussen de twee volumes, waarbij het in verbinding staat met de Vaartstraat en eveneens het centrale punt in het project vormt. Van hieruit kan de circulatiekern van beide bouwvolumes direct bereikt worden, dewelke beiden in verbinding staan met alle bovengrondse bouwlagen en ondergrondse (parkeer)kelders.

De ondergrondse parkeergarage is bereikbaar via een autolift, waardoor de beperkte oppervlakte in de kelder optimaal benut wordt. Hierdoor is er slechts één andersvalide parkeerplaats op het maaiveld voorzien, waardoor het binnengebied quasi volledig autovrij kan ingericht worden. Verschillende fietsenstallingen worden echter wel rondom de binnentuin gerealiseerd.