sporthal VMS

De nieuwe sporthal bakent de speelplaats af, echter niet als een blinde gevel, maar als een speels en transparant volume dat de kinderen buiten in contact brengt met de kinderen binnen.

Categorie school , publiek
Beschrijving nieuwbouw van een polyvalente sporthal voor de Vrije Middelbare School Roeselare
Locatie Arme Klarenstraat, Roeselare
Bouwheer DBFM Scholen Van Morgen nv
Architectuurwedstrijd laureaat
Ontwerp 2011
Uitvoering 2015 - 2016
bouwkost ca. €3 100 119

ALGEMEEN
De sporthal zal gebouwd worden op een site palend aan de bestaande speelplaats van de school. Er wordt duurzaam omgesprongen met de beschikbare ruimte. Door een oordeelkundige inplanting kan restruimte vermeden worden en een maximum aan speelruimte worden aangeboden. Bovendien wordt ook gestreefd naar een maximum behoud van de bestaande speelplaats. Het is wenselijk om de sporthal op de grens met de publieke stadsparking te plaatsen, zodat er enerzijds een gevel/afsluiting wordt gecreërd naar de parking en zodat de afstand tot de aanpalende percelen wordt gemaximaliseerd.

VORMGEVING
Bovenvermelde configuratie zorgt ervoor dat de sporthal de speelplaats afbakent, echter niet als een blinde gevel, maar als een speels en transparant volume dat de kinderen buiten in contact brengt met de kinderen binnen.

Architecten Groep III - sporthal VMS
“Ik vind het leuk dat hun productkennis heel groot is en dat ze de voor- en nadelen van mogelijk oplossingen duidelijk formuleren. Bovendien waardeer ik hun creativiteit en professionaliteit. Ik ervaar hen als mee-denkende ontwikkelaars”
8/10/2014 - 5 scholen Roeselare - Karel Moestermans - Algemeen directeur scholengroep Sint-Michiel vzw

GEBRUIK
De sporthal wordt in de eerste plaats gebruikt voor de middelbare school, maar gezien de nood aan sportaccommodatie binnen Roeselare, zal de sporthal ook buiten de schooluren ter beschikking gesteld worden aan derden.

Het gebouw bestaat uit 2 belangrijke delen: de sporthal en bijhorende accommodaties over twee niveaus.

De accommodaties strekken zich uit langs de Wallenparking, waar eveneens de toegang gesitueerd is onder een uitkragend volume. Door de toegang dichtbij de Wallenparking te situeren, wordt het gebruik van de Wallenparking gestimuleerd.

De sportzaal kan opgedeeld worden in 3 delen dmv elektrisch opvouwbare scheidingswanden.