Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sporthal VMS

polyvalente sporthal voor de Vrije Middelbare School Roeselare

Categorie School Publiek

Locatie Arme Klarenstraat, Roeselare

Opdrachtgever Scholen van Morgen

Ontwerp 2011

Uitvoering 2016

Status gerealiseerd

De sporthal is gebouwd op een site palend aan de bestaande speelplaats van de school. Er is duurzaam omgesprongen met de beschikbare ruimte. Door een oordeelkundige inplanting kan restruimte vermeden worden en een maximum aan speelruimte worden aangeboden. Bovendien wordt ook gestreefd naar een maximum behoud van de bestaande speelplaats. Het is wenselijk om de sporthal op de grens met de publieke stadsparking te plaatsen, zodat er enerzijds een gevel/afsluiting wordt gecreëerd naar de parking en zodat de afstand tot de aanpalende percelen wordt gemaximaliseerd.

Bovenvermelde configuratie zorgt ervoor dat de sporthal de speelplaats afbakent, echter niet als een blinde gevel, maar als een speels en transparant volume dat de kinderen buiten in contact brengt met de kinderen binnen. De sporthal wordt in de eerste plaats gebruikt voor de middelbare school, maar gezien de nood aan sportaccommodatie binnen Roeselare, wordt de sporthal ook buiten de schooluren ter beschikking gesteld aan derden.

Het gebouw bestaat uit 2 belangrijke delen: de sporthal en bijhorende accommodaties over twee niveaus. De accommodaties strekken zich uit langs de Wallenparking, waar eveneens de toegang gesitueerd is onder een uitkragend volume. Door de toegang dichtbij de Wallenparking te situeren, wordt het gebruik van de Wallenparking gestimuleerd.

De sportzaal kan opgedeeld worden in 3 delen dmv elektrisch opvouwbare scheidingswanden