Basisschool Heilige Familie Bosmolens

Een nieuwe groene long en buurtcentrum voor de wijk.

Categorie school
Beschrijving nieuwbouw en renovatie basisschool
Locatie Leenstraat, Izegem
Bouwheer Prizma Scholengroep
Architectuurwedstrijd 1e laureaat
Ontwerp 2018
Uitvoering 2020

Op het schooldomein van de Bosmolens worden de gebouwen aan de straatzijde niet meer gebruikt. Enerzijds omdat enkele jaren geleden een nieuw gebouw werd gerealiseerd, anderzijds omdat ze te bouwvallig zijn. Alle gebouwen met bijhorende buitenaanleg worden dan ook gesloopt.

In de plaats komt een nieuwe schoolgebouw waarin 3 polyvalente klassen worden voorzien, alsook een polyvalente zaal die ook door verenigingen in de buurt zal worden gebruikt.

De grote resterende ruimte wordt ingericht als speelplaats, maar vooral als kwalitatieve groenzone met een hoge biodiversiteit.

 

Vandaag de dag is de hoofdinkom van de school weinig zichtbaar van op de Leenstraat. Het nieuwe gebouw wil hier verandering inbrengen. Niet alleen zal de hoofdinkom meer zichtbaar worden, daarnaast zal ook een meer heldere zonering op het terrein ontstaan. Het nieuwe gebouw scheidt de inkomzone van de speelplaats en op die manier zijn beide zones makkelijker afsluitbaar van elkaar.

Tussen de bestaande school en de nieuwbouw komt er een overdekte speelplaats om een beschutte circulatie tussen beiden mogelijk te maken.

Het gebouw heeft een lessenaarsdak gekregen waarmee het anticipeert op de gewenste hoogtes binnenin. De klassen hebben een minimale hoogte van 3 m terwijl er in de zaal een groter hoogte nodig is.

Het gebouw tracht coherent te zijn met de ander gebouwen op de site door gebruik te maken van een zelfde baksteen als de bestaande gebouwen. Ook wordt het kleur van het aluminium buitenschrijnwerk doorgetrokken en krijgt het gebouw een betonnen plint, welke verwijst naar de zichtbetonnen elementen van de bestaande gebouwen.

OMGEVINGSAANLEG

Een groot aantal gebouwen op het terrein wordt gesloopt. In de plaats hiervan wordt de speelplaats verruimd en krijgt het een sterk groen karakter.

Langs de schoolgebouwen wordt er een nieuwe verharde speelplaats in beton voorzien, welke geflankeerd wordt door verschillende groenzones. Meer naar het zuiden toe wordt een extra speelzone voorzien. Enerzijds wordt een sportveld voorzien in kunstgras, anderzijds een klim- en klauterzone in sprokkelhout waarin ook een speelheuvel wordt geïntegreerd.

Rond het nieuwe gebouw en de Leenstraat wordt er een meer rustige groenzone voor de kinderen voorzien waarbij verhardingen achterwege worden gelaten.

Er worden via de Leenstraat, behalve de hoofdinkom nog twee extra toegangen voorzien. Enerzijds wordt er ter hoogte van de speelplaats een brandweg toegevoegd zodat de brandweer alle gebouwen makkelijk kan bereiken. Anderzijds wordt er volledig ten zuiden van de site een nieuwe fietstoegang geïntroduceerd, waar men via een nieuwe fietsenstalling ook de speelplaats kan bereiken. Deze tweede toegang werd toegevoegd om conflicten tussen fietsers en spelende kinderen te vermijden.